Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 9 nghị quyết quan trọng

- Chủ Nhật, 13/11/2022, 05:48 - Chia sẻ

Ngày 12.11, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung cần thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Nguyễn Như Khôi chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 nghị quyết về: Một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn; quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; quy định một số nội dung, mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; chủ trương đầu tư Dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu; sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13.11.2020 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội Dân phòng, giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, đẩy nhanh thực hiện các công trình, dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. UBND tỉnh cần tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Diệp Anh