Hà Nội:

Hàng loạt gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết giảm ngân sách "không đáng kể"

- Thứ Sáu, 22/09/2023, 08:11 - Chia sẻ

Nhiều gói thầu đầu tư công do Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức, Hà Nội làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách "siêu thấp".

Mới đây, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cho ý kiến về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) có ý kiến đại biểu cho rằng, không phải mỗi lần đấu thầu đều mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà nước. Bởi lẽ, trong thực tế có những trường hợp có những gói thầu giá trị cao nhưng khi công bố kết quả trúng thầu, tỷ lệ giảm giá rất thấp.

Ở một số địa phương, có tình trạng mỗi lần nhà thầu “quen mặt” tham gia đều trúng, ở các gói thầu này tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất khiêm tốn. Vì vậy, cần phải xem lại quy trình, thủ tục, việc đăng ký, tổ chức đấu thầu để đạt hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Qua khảo sát thực tế nhiều năm liền, tại các gói thầu đầu tư công do Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư thường có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất nhỏ chỉ ở mức khoảng dưới 0,5%.

screen shot 2023-09-21 at 22.49.26.png -0

Đối chiếu dữ liệu về đấu thấu, ngày 5.9.2023, ông Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: chi phí xây dựng công trình: xử lý sạt lở tuyến đê bao xã Hương Sơn (đoạn Ao núi Bé thôn Hội Xá).

Công ty TNHH Đức Long trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 4.738.468.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 4.752.725.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 14.257.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,29%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 30.6.2023, ông Đăng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: chi phí xây công trình: trạm Y tế xã Phù Lưu Tế.

Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Gia Huy là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 9.560.454.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 9.577.926.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 17.472.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,18%) cho ngân sách Nhà nước.

screen shot 2023-09-21 at 23.21.14.png -0

Ngày 19.5.2023, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký 2 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Xây dựng trạm y tế xã Mỹ Thành do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Linh Anh là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 8.023.461.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 8.053.141.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 29.680.000 (tương đương tiết kiệm khoảng 0,36%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu số 07: Chi phí xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông dự án: Đầu tư xây dựng đường từ tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 425 (thuộc quần thể khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn với khu di tích Tam Chúc - Khả Phong tỉnh Hà Nam), huyện Mỹ Đức.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hà Nội – Công ty TNHH Nam Thành là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 244.140.993.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 244.657.816.000 đồng, giá trúng thầu là 516.823.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,21%) cho ngân sách Nhà nước.

screen shot 2023-09-22 at 00.35.33.png -0

Ngày 16.5.2023, ông Lê Văn Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: chi phí thi công xây dựng công trình: xây dựng kè và làm đường nội đồng xứ đồng Bãi Thượng, Bãi Hạ xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức.

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 13.207.806.000 đồng, so với giá gói thầu là 13.267.806.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 60.000.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,45%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 5.12.2022, ông Lê Văn Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: chi phí xây dựng công trình: xây dựng đường từ UBND xã An Tiến đi đường trục Phát triển huyện Mỹ Đức.

Công ty cổ phần xây dựng Vinasan Hà Nội là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 41.950.598.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 42.151.257.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 200.659.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,47%) cho ngân sách Nhà nước.

screen shot 2023-09-21 at 23.25.17.png -0

Ngày 30.12.2022, ông Vũ Văn Chuyên – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Chi phí xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Phi Lao từ TL 419 đến trạm bơm Đốc Tín và các tuyến nhánh xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức.

Liên danh Công ty TNHH Chiến Huệ - Công ty TNHH Linh Anh Đức là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 63.951.009.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 64.079.157.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 128.148.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,19%) cho ngân sách Nhà nước.

Cùng trong ngày 30.12.2022, ông Vũ Văn Chuyên – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức tiếp tục ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Chi phí xây dựng Công trình: Đường tránh từ bến đò Yến Vỹ qua ao cá Bác Hồ đi TL 419 xã Hương Sơn.

Công ty TNHH Chiến Huệ là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 29.265.070.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 29.325.280.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 60.210.000 đồng (tương đương tiết kiệm 0,2%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 29.12.2022, Đặng Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: chi phí xây dựng dự án: Trường Mầm non trung tâm xã Hợp Thanh.

Liên danh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phương Anh – Công ty TNHH Tuấn Tường – Công ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Long Thịnh là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 49.526.601.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 49.677.227.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 150.626.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,3%) cho ngân sách Nhà nước.

screen shot 2023-09-22 at 00.46.05.png -0

Ngày 28.12.2022, ông Đặng Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Chi phí xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, bảo tồn hồ sinh thái xã Lê Thanh.

Công ty cổ phần dịch vụ công ích đô thị Hà Nội là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 32.974.013.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 33.136.385.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0,49%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 26.12.2022, ông Đặng Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý môi trường hồ sinh thái Bai Bó xã An Phú.

Công ty cổ phần dịch vụ công ích đô thị Hà Nội là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 31.991.218.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 32.150.507.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0,49%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài những gói thầu giai đoạn 2022-2023 nêu trên, lịch sử đấu thầu cho thấy những năm trước đó, nhièu gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm thấp, hiệu quả tiết giảm ngân sách không đáng kể.

Từ thực trạng trên có thể thấy đang nổi lên vấn đề UBND huyện Mỹ Đức cần quan tâm đó là việc sử dụng vốn ngân sách khi các gói thầu đều trúng giá "sát nút", tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức "cho có", "tượng trưng".

Ở mặt quản lý, huyện Mỹ Đức không chỉ cần lựa chọn nhà thầu có năng lực chuyên môn cao mà còn có trách nhiệm tiết giảm tối đa nguồn kinh phí đầu tư, giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực các gói thầu, cũng như tính hiệu quả, chất lượng công trình của từng gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Minh Dương
#