Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Doanh nghiệp liên tiếp trúng 5 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "siêu thấp" trong cùng một ngày

- Thứ Hai, 18/09/2023, 11:40 - Chia sẻ

Trong những năm vừa qua, Công ty CP Xây dựng Ngân Nghĩa đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 18 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là hơn 200 tỷ đồng.

Trong công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tại các địa phương, các chủ đầu tư không chỉ cần lựa chọn nhà thầu có năng lực chuyên môn cao mà còn có trách nhiệm tiết giảm tối đa nguồn kinh phí đầu tư, giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn xuất hiện nhiều gói thầu đầu tư công có mức giảm giá thấp dẫn tới việc tiết giảm ngân sách không đáng kể. Qua rà soát hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xuất hiện tình trạng tương tự nêu trên.

Trường hợp trúng thầu của Công ty cổ phần Xây dựng Ngân Nghĩa (viết tắt là Công ty Ngân Nghĩa) có địa chỉ tại thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội do ông Phạm Thị Thanh Nhàn là người đại diện theo pháp luật là một ví dụ điển hình.

Dữ liệu về đấu thầu thể hiện, vài năm trở lại đây, Công ty Ngân Nghĩa đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 18 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là hơn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều gói thầu Doanh nghiệp này trúng trên địa bàn huyện Mỹ Đức có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước "siêu thấp".

Huyện Mỹ Đức

Ngày 10.8.2023, ông Trần Văn Phiu Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công nhận đơn vị trúng thầu Gói thầu số 03: chi phí xây dựng công trình: Đường Giao thông nội đồng từ Quán Giếng đi đê đất Dương Thượng thôn Viêm Khê.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là 12.663.865.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 12.681.376.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 17.511.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,13%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 3.7.2023, ông Đăng Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: chi phí xây dựng công trình: trạm Y tế xã Hợp Tiến.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 12.146.056.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 12.161.816.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 15.760.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,12%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 3.6.2023, ông ông Trần Văn Phiu - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công nhận đơn vị trúng thầu Gói thầu số 03: cho phí xây dựng công trình: Đường dọc làng thôn Viêm Khê - đoạn từ Ngõ nhà Ông Toàn đi mương mắt rồng, trạm bơm cống đầm.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là 13.060.938.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 13.078.998.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 15.060.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,11%) cho ngân sách Nhà nước.

Huyện Mỹ Đức

Ngày 16.3.2023, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến, huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công nhận đơn vị trúng thầu Gói thầu số 02: chi phí xây dựng công trình: đường từ Đồng Đanh đến góc Đồng Trầm Vạn Thắng giáp với Hợp Thanh, xã An Tiến.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là 13.494.428.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 13.506.659.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 12.231.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,09%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 7.3.2023, ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công nhận đơn vị trúng thầu Gói thầu số 03: Chi phí thi công xây dựng: Nhà văn hoá tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 12.314.208.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 12.328.267.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 14.059.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,11%) cho ngân sách Nhà nước.

Huyện Mỹ Đức

Ngày 26.12.2022, ông Lê Văn Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: chi phí xây dựng: đường giao thông từ xã Hợp Thanh đi đường Đỗ Xá - Quan Sơn.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 41.897.080.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 42.089.156.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 192.076.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,45%) cho ngân sách Nhà nước.

Liên tiếp trúng 5 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "siêu thấp" trong cùng một ngày

Ngày 23.12.2021, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến, huyện Mỹ Đức đã ký 5 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công nhận đơn vị trúng thầu. Trong đó, Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn từ bờ hồ An Đà đi thị trấn Đại Nghĩa, xã An Tiến do Công ty Ngân Nghĩa trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.908.233.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.911.603.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 3.370.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,08%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Xây dựng kênh tưới từ trạm bơm Hoà Lạc về An Đà, xã An Tiến do Công ty Ngân Nghĩa trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 4.942.525.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 4.947.563.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 5.038.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Xây dựng kênh tưới từ trạm bơm Phú Duy đi Hoà Lạc - Hổ Khê và từ trạm bơm Mỹ Hiền đi Hiền Lương, xã An Tiến do Công ty Ngân Nghĩa trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.741.655.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.744.819.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 3.164.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,08%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn từ cống Gốc Gạo đi Đại Hưng, xã An Tiến do Công ty Ngân Nghĩa trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.704.915.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.708.363.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 3.448.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,09%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn từ Trạm bơm Phú Duy đến đê Mỹ Hà, xã An Tiến do Công ty Ngân Nghĩa trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.386.427.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.390.992.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 4.565.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,13%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 19.11.2021, Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: chi phí xây dựng công trình: Xây mới Trạm y tế xã Tuy Lai.

Công ty Ngân Nghĩa trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 7.351.880.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 7.389.448.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 37.568.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,5%) cho ngân sách Nhà nước.

Minh Dương
#