Chuyên mục (Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Đưa thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị carbon thấp

- Thứ Ba, 05/07/2022, 01:32 - Chia sẻ

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Chương trình Đô thị carbon thấp của TP. Hồ Chí Minh: Từ khái niệm đến hành động”, do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức. 

Theo thông tin từ hội thảo, từ đầu năm 2022, UBND thành phố đã phối hợp với World Bank thành lập nhóm công tác chung giữa hai cơ quan về sự phát triển toàn diện, bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Nhóm công tác chung có 8 nhóm kỹ thuật, tập trung xây dựng 8 đề án thành phần phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững của thành phố, trong đó có nhóm phát thải carbon thấp.

Xây dựng kế hoạch đưa TP. Hồ Chí Minh thành đô thị carbon thấp. Nguồn: ITN
Xây dựng kế hoạch đưa TP. Hồ Chí Minh thành đô thị carbon thấp. Nguồn: ITN

Mục tiêu của các nhóm phát thải carbon thấp là xây dựng một kế hoạch đưa TP. Hồ Chí Minh thành đô thị carbon thấp, bao gồm các khuyến nghị và đề xuất hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu phát triển của thành phố trong lĩnh vực ưu tiên. Trong đó có danh mục các dự án phát triển tiềm năng giữa TP. Hồ Chí Minh và nhóm World Bank giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến khí thải carbon trên địa bàn. Đồng thời, triển khai hệ thống giám sát các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành. Bên cạnh đó, kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở thuộc các danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chuẩn bị các bước để cùng các sở, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các bước kiểm kê, báo cáo và xây dựng kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 10% phát thải và tiến tới nền kinh tế carbon thấp. Do đó, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công tác quản lý về phát thải khí nhà kính. Cụ thể, thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính trên 5 lĩnh vực, gồm: năng lượng cố định; giao thông; chất thải; quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm; nông nghiệp, rừng và sử dụng đất. 

Để đạt được những mục tiêu trên, TP. Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm cho từng ngành, nghề. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu gom, xử lý nước thải, chất thải theo hướng tái sinh nhằm giảm phát thải khí nhà kính; quản lý, kiểm kê phát thải khí nhà kính; xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo ngành và lĩnh vực…

Bạch Hạc