Tập trung hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, giải ngân vốn đầu tư công

- 05:40, 23/05/2022

Tại Hội nghị thường kỳ tháng 5.2022 của tỉnh Bắc Giang diễn ra vừa qua, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện những tháng tiếp theo đó là triển khai hiệu quả các giải pháp về sản xuất và tiêu thụ vải thiều; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh.

Kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

Tháng 5, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu quan trọng về công nghiệp, nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, thu ngân sách của tỉnh Bắc Giang đạt yêu cầu. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 121,8% so với tháng 5.2021, chỉ số 5 tháng tăng 43,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 32.700 tỷ đồng; 5 tháng ước đạt hơn 173.300 tỷ đồng, tăng 48,2% so với cùng kỳ, bằng 47,4% kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị thường kỳ tháng 5.2022 của tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 19.5. Nguồn: Bacgiang.gov.vn
Toàn cảnh Hội nghị thường kỳ tháng 5.2022 của tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 19.5. Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 5 tháng đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 9,2%; đạt 42,3% kế hoạch. Tính chung tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu 5 tháng của tỉnh đạt 15,23 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa 5 tháng ước đạt 6.620 tỷ đồng, tăng 6,1%, bằng 52,8% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tính đến nay là trên 9.880 tỷ đồng. Ước đến 31.5.2022, giá trị giải ngân trên 2.700 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch. Về thu hút đầu tư, 5 tháng thu hút được trên 516,84 triệu USD, bằng 70% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số đạt được, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong tháng 5 của tỉnh có phần chững lại so với tháng trước, một số chỉ tiêu giảm nhẹ do tác động từ lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Các hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc biệt là vải thiều đứng trước áp lực rất lớn trong bối cảnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc còn nhiều trở ngại. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp tiến độ chậm so với kế hoạch. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 dù tăng điểm nhưng giảm 4 bậc thứ hạng.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, nhận định từ nhiều chuyên gia cho rằng đến thời điểm này tỷ lệ giải ngân vốn của nhiều dự án còn chậm. Hiện nay, việc thi công một số tuyến đường tiến độ chậm do các địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất. Nhiều tuyến đường mới đến thời điểm này chưa được khởi công.

Nhất quán chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp”

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, từ nay đến tháng 6, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu về kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách, phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh. Các chủ đầu tư chuẩn bị điều kiện khẩn trương khởi công các dự án còn lại. Các công trình mới phải cơ bản khởi công trong tháng 6 năm nay nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Ông Lê Ánh Dương yêu cầu các ngành liên quan, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất và tiêu thụ vải thiều hiệu quả, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều trở ngại..

Cũng tại Hội nghị thường kỳ tháng 5.2022, UBND tỉnh đã thông qua một số văn bản. Cụ thể, dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28.4.2021 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh năm 2021. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.  Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28.4.2021 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho rằng về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới cần thực hiện để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Do đó, cần tiếp tục quán triệt nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện nhất quán chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả.

Thảo Anh