ĐBQH Phạm Thị Kiều (Đắk Nông): Cần chỉ ra cụ thể những bất cập trong chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế

- 29/05/2023, 16:30 - Chia sẻ

Quan tâm đến việc đảm bảo tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng, đại biểu đề nghị trong dự thảo Nghị quyết giám sát cần ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã làm được và chỉ ra cụ thể những bất cập trong chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế...

Minh Nhật
#