Nâng cao vị thế HĐND thành phố trong hệ thống chính trị Thủ đô

- Thứ Ba, 05/12/2023, 20:33 - Chia sẻ

Trong năm 2023, HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức thành công các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của Thủ đô. Qua đó, vị thế của HĐND thành phố ngày càng được nâng cao trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Giám sát, chất vấn, giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm

Trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND TP. Hà Nội năm 2023 tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Khoá XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2023 của thành phố. Tập trung triển khai hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12.5,2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu HĐND”.

Nâng cao vị thế HĐND thành phố trong hệ thống chính trị Thủ đô -0
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp

Năm 2023, HĐND thành phố cũng tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Với 3 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố đã kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết của thành phố; ban hành 40 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, các cơ chế chính sách, biện pháp để đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn. 

"Nhìn chung, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ được triển khai nghiêm túc, tăng cường về chất lượng và hiệu quả", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khẳng định.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND thành phố, tại kỳ họp giữa năm 2023, HĐND thành phố đã lựa chọn 2 nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp: Tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa và những vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình; Chất vấn về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố.

"Kết quả phiên chất vấn cho thấy, vấn đề được HĐND thành phố lựa chọn chất vấn, tái chất vấn là trúng và đúng, quan trọng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Thủ đô. Ngay sau đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để tập trung khắc phục, các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước đối với nội dung chất vấn, tái chất vấn", bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Đặc biệt, ngày 12.5.2023, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND thành phố Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên chất đã diễn ra dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, thực chất và rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao. Các thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn hành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Trong đó, HĐND thành phố sẽ chủ động tham gia cùng các cơ quan thành phố phối hợp Bộ Tư pháp; các bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (dự kiến diễn ra tháng 5.2024); tập trung phối hợp và hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065; Chương trình 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và các nhiệm vụ trọng tâm; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nâng cao vị thế HĐND thành phố trong hệ thống chính trị Thủ đô -0
Trong năm qua, hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng trọng tâm, trọng điểm

Cùng với đó, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố; chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát, khảo sát về kỷ luật, kỷ cương lĩnh vực giải quyết kiến nghị cử tri và những vấn đề dân sinh, bức xúc. Tập trung rà soát, đánh giá, đôn đốc, giám sát và tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12.5.2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND thành phố; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; tip tục phối hợp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Long Huỳnh
#