ĐBQH Trần Thị Thu Phước (Kon Tum): Quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá

- 26/05/2023, 12:01 - Chia sẻ

Thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Thu Phước cho rằng, dự thảo luật cần quy định cụ thể tiêu chí đánh giá xem hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh có lừa dối người tiêu dùng hay không, dựa trên khả năng nhận thức, nhận dạng của người tiêu dùng thông thường. 

Minh Nhật
#