ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn): Còn thiếu những quy định để chủ động phòng ngừa

- 14/06/2022, 16:11 - Chia sẻ

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là do pháp luật còn thiếu hoàn thiện, chưa thật sự phù hợp, nhất là còn thiếu những quy định để chủ động phòng ngừa bạo hành trẻ em ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

 
Minh Nhật
#