ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa): Làm rõ quy định về hợp tác đầu tư hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài

- 15/06/2022, 11:29 - Chia sẻ

Cho rằng, hoạt động dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt Nam không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ Việt Nam mà còn có nhiều dự án hợp tác về dầu khí các quốc gia khác trên thế giới. Do đó, theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, trong dự thảo Luật cần mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung một chương riêng để làm rõ quy định về hợp tác đầu tư hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài.

 
Minh Nhật
#