Thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân - những kết quả nổi bật

Phát huy vai trò giám sát của Tổ đại biểu

- Thứ Tư, 18/10/2023, 06:45 - Chia sẻ

Một điểm nhấn trong thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn tỉnh Lào Cai chính là việc phát huy vai trò giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực HĐND, ngoài tham gia các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp đã tổ chức mỗi năm 2 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND liên quan đến cơ chế, chính sách, mức chi…; các vấn đề nổi cộm tại địa phương, những nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết…

Mở rộng thành phần tham gia thảo luận Tổ

HĐND các cấp tỉnh Lào Cai đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp. Bên cạnh thảo luận trực tiếp tại hội trường, HĐND tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND thảo luận trước kỳ họp tại các địa phương, mở rộng thành phần tham gia thảo luận, góp ý cho các nội dung trình kỳ họp. Tại các phiên thảo luận, đại biểu HĐND đã nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện về hoạt động của các cơ quan, đơn vị báo cáo; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao; các ý kiến thảo luận đã được Chủ tọa kỳ họp kết luận rõ ràng, được Chủ tịch UBND cùng cấp, các ngành tiếp thu, giải trình ngay tại kỳ họp.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại thành phố Lào Cai giám sát tại UBND xã Cam Đường - ẢNH L. HIÊN
Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại thành phố Lào Cai giám sát tại UBND xã Cam Đường. Ảnh: L. Hiên

Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng đối thoại dân chủ, thẳng thắn, chất vấn theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn tại có nhiều ý kiến của cử tri. Việc trả lời của UBND các cấp và ngành liên quan khá thẳng thắn, rõ ràng, cơ bản có lộ trình giải quyết hợp lý. Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trả lời chất vấn được Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND quan tâm, nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được các ngành tập trung giải quyết thỏa đáng.

Chú trọng khảo sát, xem xét thực tế

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND phân công các Ban HĐND trên lĩnh vực phụ trách thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh và một số địa phương đã tổ chức phiên giải trình đối với một số ngành có nhiều vấn đề còn vướng mắc cử tri quan tâm như đất đai, tài chính, môi trường, giao thông - xây dựng, bảo hiểm, nông nghiệp nông thôn, lao động, giáo dục, y tế… nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Bên cạnh tổ chức các cuộc giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát chuyên đề về kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân; các cuộc giám sát đối với từng vụ việc cụ thể, việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND còn được thông qua xem xét, thẩm tra các báo cáo của UBND trình tại các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND; chất vấn và yêu cầu giải trình làm rõ quy trình và trình tự giải quyết các kiến nghị, phản ánh cũng như một số việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Thường xuyên giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Cùng với thẩm tra, xem xét các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tại các kỳ họp, Thường trực HĐND các cấp, các Tổ đại biểu thường xuyên tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh chủ động kiểm ra, rà soát các ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách để thẩm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề “nóng”, bức xúc và cấp thiết. Quá trình giám sát, đã đánh giá cụ thể những mặt được, chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của người giải quyết và nêu các đề xuất, kiến nghị, nhất là xác định rõ lộ trình, nguồn lực, biện pháp khả thi sớm giải quyết những vấn đề kéo dài, bức xúc trong nhân dân.

Các Ban HĐND chủ động khảo sát, giám sát kết hợp thu thập thông tin phục vụ thẩm tra, đồng thời chủ động tham gia ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo. Nội dung giám sát chuyên đề của các Ban HĐND đi vào những vấn đề nổi cộm. Hình thức giám sát đa dạng, phong phú, chú trọng khảo sát thực tế. Kiến nghị của các Ban đã được UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu, triển khai thực hiện, giải quyết; đối với một số kiến nghị chậm được giải quyết, các Ban tiếp tục tổ chức tái giám sát để được xem xét, có biện pháp giải quyết và trả lời thỏa đáng.

Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu được phát huy. Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực HĐND, ngoài tham gia các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp đã tổ chức giám sát mỗi năm 2 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND liên quan đến cơ chế, chính sách, mức chi…; các vấn đề nổi cộm tại địa phương, những nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết… Qua giám sát, các Tổ đại biểu đã ban hành báo cáo kết quả với Thường trực HĐND, các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, đánh giá những ưu điểm; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đưa ra các kiến nghị giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

HÀ HƯƠNG
#