Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ đến nay - những điểm nhấn trách nhiệm

Minh chứng sinh động cho nội dung thảo luận, chất vấn

- Thứ Năm, 31/08/2023, 06:45 - Chia sẻ

Các kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng báo cáo bằng hình ảnh trực quan sinh động; tăng thời gian thảo luận, chất vấn, giải trình để làm rõ những vấn đề đặt ra trước khi quyết định… Hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới; Thường trực HĐND tỉnh khảo sát sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, phối hợp ghi hình, thực hiện phóng sự; bố trí thời lượng thích hợp trình chiếu phóng sự liên quan - minh chứng sinh động, cụ thể về từng nội dung chất vấn, giải trình.

Các đại biểu theo dõi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối năm 2023 bằng hình ảnh được trình chiếu tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh 	Ảnh: P. Nguyên
Các đại biểu theo dõi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 bằng hình ảnh được trình chiếu tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh. Ảnh: P. Nguyên

Đó là những điểm nhấn trong hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2021 -  2026 đến nay, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Là hoạt động quan trọng, các kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng chủ động chuẩn bị “từ sớm, từ xa. Để HĐND ban hành những quyết sách thiết thực, khả thi, khơi thông nguồn lực, tạo đà cho bứt phá, công tác chuẩn bị, nhất là hoạt động thẩm tra được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng tính phản biện. Trên cơ sở phân công của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tiếp cận, nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, khảo sát đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Các báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm về tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của từng dự thảo nghị quyết, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết. Nhiều nội dung kiến nghị trong báo cáo thẩm tra đã được UBND tỉnh và các cơ quan trình dự thảo tiếp thu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công: kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như duy trì “kỳ họp không giấy”, cung cấp tài liệu thông qua mã QR-Code để cử tri, nhân dân truy cập theo dõi; giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, thảo luận các nội dung trình kỳ họp tại Tổ đại biểu khi khai mạc kỳ họp; dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu đặt ra; đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên chú trọng báo cáo bằng hình ảnh trực quan sinh động để đại biểu đánh giá, nhìn nhận thấu đáo, toàn diện về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đơn cử, tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XIV ngày 24.3.2023, việc trình bày Tờ trình Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II, đã được “hình ảnh hóa” sinh động thông qua phóng sự trình chiếu tại kỳ họp về quá trình hình thành, phát triển của thành phố qua từng giai đoạn; những căn cứ để thành phố có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại II. Hay tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm cũng được thể hiện sinh động qua phóng sự bằng hình ảnh, giúp đại biểu nhìn nhận rõ hơn về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để cùng bàn thảo, hiến kế.

Các nghị quyết HĐND tỉnh Thái Nguyên được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển; góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề “nóng” và “điểm nghẽn” thúc đẩy phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điển hình, tại Kỳ họp thứ 11, một trong những quyết sách được đông đảo cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm, đánh giá cao đó chính là: Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý. Với quyết sách này, Thái Nguyên trở thành một trong số những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20.12.2022 của Chính phủ, góp phần giảm bớt khó khăn và củng cố niềm tin của người dân đối với hoạt động của chính quyền.

Tăng cường đôn đốc để nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực

Cùng với chức năng quyết định, hoạt động giám sát quyền lực cũng được tăng cường với nhiều đổi mới. Trong đó, hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tùy từng lĩnh vực, Thường trực HĐND tỉnh thành lập đoàn khảo sát, giao các Tổ công tác khảo sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị thu thập những minh chứng cụ thể, chính xác để xây dựng phóng sự nhằm phản ánh trung thực, khách quan, minh họa các nội dung cho phiên chất vấn, giải trình. Việc thành lập Tổ giúp việc đoàn khảo sát luôn được quan tâm, trong đó Tổ trưởng là lãnh đạo chuyên trách của Ban chủ trì nội dung tham mưu và phụ trách lĩnh vực. Kết thúc đợt khảo sát, Tổ công tác xây dựng báo cáo kết quả trình Thường trực HĐND tỉnh, đây là tài liệu quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh tham khảo thực hiện chất vấn, giải trình.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên coi trọng việc khảo sát, nắm bắt thông tin liên quan đến nội dung chất vấn, giải trình, lựa chọn theo phương châm khảo sát sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình khảo sát, có sự phối hợp chặt chẽ với Đài PT-TH tỉnh và Báo Thái Nguyên để ghi hình, thực hiện phóng sự. Tại phiên giải trình, bố trí thời lượng thích hợp trình chiếu phóng sự liên quan; đây được coi là minh chứng sinh động và cụ thể đối với từng nội dung chất vấn, giải trình

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực, Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV. Đây là giám sát chuyên đề đầu tiên được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường đôn đốc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực.

PHƯƠNG NGUYÊN