Cơ sở quan trọng cho các quyết sách khả thi

- Thứ Năm, 31/08/2023, 06:50 - Chia sẻ

Điểm nhấn trong cơ cấu tổ chức các Ban HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Trưởng, Phó các Ban đều hoạt động chuyên trách. Trong đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các “công xưởng” của HĐND, nhất là trong thẩm tra với tính phản biện cao, là cơ sở quan trọng để ban hành các quyết sách khả thi. Điều này được minh chứng cụ thể qua các báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khai mạc sáng nay, 31.8.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV - ẢNH T. HƯƠNG
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV. Ảnh: T. Hương

Để bảo đảm tính khả thi của các quyết sách, nhất là về chủ trương đầu tư các dự án trình tại Kỳ họp thứ 14, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh yêu cầu làm rõ nhiều nội dung liên quan, nhất là khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện.

Làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện

Đơn cử qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tán thành với chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông xóm Khe Cái - Suối Khê, xã Vũ Chấn đi xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai. Mục đích nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông trong khu vực, kết nối giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng trong khu vực, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thuộc địa bàn các xã Vũ Chấn, Nghinh Tường nói riêng, khu vực 6 xã phía Bắc của huyện Võ Nhai nói chung.

Tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh, nhằm thu hút được đội ngũ giáo viên và nhân viên nấu ăn hợp đồng tại các nhà trường, khắc phục một phần tình trạng thiếu biên chế, quá tải về trường lớp, học sinh cấp mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, tháo gỡ được khó khăn cho các trường mầm non công lập về nhu cầu lao động nhân viên nấu ăn. Thẩm tra nội dung này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh: trên cơ sở số biên chế còn thiếu theo định mức, nghiên cứu sớm trình HĐND tỉnh quyết định số lượng giáo viên được ký kết hợp đồng lao động; chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng định mức và kinh phí giao khoán tại các cơ sở giáo dục.

Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nội dung trên, Ban đề nghị UBND tỉnh báo cáo tổng mức đầu tư của dự án khi áp dụng theo Suất đầu tư năm 2022 theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19.5.2023 của Bộ Xây dựng; chênh lệch tăng (hoặc giảm) tổng mức đầu tư so với áp dụng chi phí dự án tương tự. Rà soát sự phù hợp về quy hoạch của dự án đối với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác liên quan; khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án. Đề nghị bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh để bố trí vốn thực hiện theo đúng quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019…

Về phương án giải phóng mặt bằng, Ban đề nghị địa phương cam kết vận động Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất, hạn chế khả năng phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trụ sở Hạt Kiểm lâm Đại Từ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh để bố trí vốn thực hiện dự án theo đúng quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. Đánh giá sự phù hợp về quy hoạch của dự án đối với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; khả năng cân đối các nguồn vốn để thực hiện.

Bảo đảm tính khả thi của dự án

Thẩm tra trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh Báo cáo nguyên nhân phải đề nghị bổ sung tăng thêm phần chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án là 16.250 triệu đồng; nguyên nhân giảm nguồn kinh phí xã hội hóa 10.000 triệu đồng so với quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 232/HĐND-KTNS ngày 25.8.2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Làm rõ tính khả thi của dự án sau khi hoàn thành phần xây dựng cơ bản và đưa vào sử dụng trong khi dự án chưa tính đến phần nội thất của đền thờ.

Ban cũng đề nghị Báo cáo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh đối với phần kinh phí tăng thêm để thực hiện dự án; làm rõ việc bổ sung kinh phí cho dự án này từ nguồn ngân sách tỉnh có làm ảnh hưởng đến việc bố trí kinh phí cho các dự án đầu tư công khác do HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường THPT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị phân tích, đánh giá sự phù hợp về mặt bằng giá thị trường khi xây dựng sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở tính toán, xác định dữ liệu chi phí của dự án tương tự (Trường THCS Cúc Đường, Trường THCS thị trấn Đình Cả) theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân không áp dụng suất vốn đầu tư theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng.

NGUYỄN ÁNH