Bản lĩnh, thẳng thắn để không rơi vào “thế đã rồi”

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 06:04 - Chia sẻ

Theo đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện, các ý kiến trao đổi đã làm rõ thẩm quyền của Thường trực HĐND và quy trình giải quyết những vấn đề UBND đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến. Các đại biểu cũng tin rằng, Hội nghị sẽ giúp Thường trực HĐND, nhất là những người đứng đầu hiểu rõ hơn về thẩm quyền, vai trò, trọng trách của mình, bản lĩnh, thẳng thắn để yêu cầu UBND tỉnh làm đúng các trình tự, thủ tục theo Luật định, không để HĐND rơi vào “thế đã rồi”, hay là cơ quan hợp thức văn bản cho UBND.

Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế NGUYỄN VĂN THANH:
Đúng - đủ - đồng nhất - sáng tạohiệu quả

Bản lĩnh, thẳng thắn để không rơi vào “thế đã rồi”

Diễn ra trong thời gian ngắn nhưng Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ 4 có ý nghĩa rất lớn. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dân cử, thảo luận về những vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung và xử lý các nhiệm vụ phát sinh nói riêng.

Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp để thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của mình; kịp thời cho ý kiến đối với những nội dung UBND huyện trình nhằm tạo điều kiện cho UBND huyện và các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn… Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của HĐND vẫn còn chưa đạt so với yêu cầu thực tiễn. Tôi mong muốn và kỳ vọng, thông qua các hội nghị giao ban thường niên này, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp tục lựa chọn các chủ đề “gai góc” và thiết thực để tạo diễn đàn bổ ích cho các cơ quan dân cử các cấp trên địa bàn tỉnh có thể cùng nhau phân tích, mổ xẻ và đi đến cách hiểu, cách làm “đúng - đủ - đồng nhất - hiệu quả và sáng tạo” trên cơ sở luật định.

Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên NGUYỄN HỒNG ĐỨC:
Hiểu rõ hơn về thẩm quyền, vai trò, trọng trách của Thường trực HĐND

Bản lĩnh, thẳng thắn để không rơi vào “thế đã rồi”

Thời gian qua, việc xem xét, giải quyết các nội dung phát sinh do UBND đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến được Thường trực HĐND quan tâm giải quyết kịp thời, bảo đảm việc cho ý kiến về những nội dung phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được vận dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song, tôi cũng rất đồng tình với nhận định trong phát biểu đề dẫn của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành tại hội nghị. Đó là: ở một số địa phương, có nội dung UBND cho làm, quyết định trước theo kiểu "tiền trảm hậu tấu" rồi đợi đến gần kỳ họp tổng hợp lại để báo cáo với HĐND những nội dung phát sinh đã giải quyết và đưa vào nghị quyết điều chỉnh, bổ sung… Nguyên nhân một phần do Thường trực HĐND các địa phương đó chưa nắm vững các quy định về luật, hoặc còn tâm lý e dè, cả nể nên chưa có “tiếng nói” mạnh mẽ, dứt khoát với những nội dung UBND tỉnh đã quyết định trước.

Qua hội nghị, tôi tin rằng, Thường trực HĐND, nhất là những người đứng đầu cơ quan dân cử ở các địa phương sẽ hiểu rõ hơn về thẩm quyền, vai trò, trọng trách của mình, bản lĩnh, thẳng thắn hơn để yêu cầu UBND tỉnh làm đúng các trình tự, thủ tục theo luật định, không để HĐND rơi vào “thế đã rồi”, hay là cơ quan hợp thức văn bản cho UBND.

Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên ĐINH ĐỨC CẢNH:
Đồng hành giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh

Bản lĩnh, thẳng thắn để không rơi vào “thế đã rồi”

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang với Thường trực HĐND các huyện, thành phố là diễn đàn giúp cơ quan dân cử địa phương có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm vận dụng vào hoạt động thực tiễn; đồng thời, là cơ hội để các địa phương giao lưu, tăng cường mối quan hệ tạo nên sự gắn kết giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố và giữa các huyện, thành phố. Qua đó, giúp các đại biểu bản lĩnh, tự tin hơn trong tổ chức và thực hiện vai trò, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, ngày càng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Việc xử lý nội dung phát sinh do UBND đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến là nội dung không mới, nhưng lại rất khó, phức tạp và nhạy cảm khiến Thường trực HĐND các cấp khó có thể thực hiện được “tròn trịa” vai trò của mình nếu không vận dụng linh hoạt vào từng vấn đề, nội dung cụ thể. Mặc dù vấn đề trong thực tiễn vẫn diễn ra, nhưng chưa có quy định cụ thể để thực hiện nên việc giải quyết tùy thuộc vào quan điểm, ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND.

Qua các ý kiến trao đổi của đại biểu đã làm rõ tính thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền của Thường trực HĐND và quy trình thực hiện giải quyết những vấn đề UBND đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến. Đồng thời, góp phần bảo đảm HĐND luôn đồng hành với UBND tỉnh giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND. Qua đó, góp phần để việc xin ý kiến, cho ý kiến được thực hiện bài bản hơn.

BÁCH HỢP thực hiện