NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI

Bài cuối: Giải trình trực tiếp các vấn đề thuộc thẩm quyền

- 06:58, 11/05/2022 - LÊ TÂM

Bảo đảm việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương không bố trí cuộc họp vào các ngày TXCT; khi được mời tham dự hội nghị TXCT phải có trách nhiệm cử lãnh đạo tham gia đầy đủ, chuẩn bị các nội dung liên quan để giải trình trực tiếp cho cử tri về các vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương luôn lắng nghe và phục vụ người dân.

Bảo đảm việc giải trình các ý kiến, kiến nghị

Trước các đợt TXCT, Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND đánh giá lại kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các đợt tiếp xúc trước, xác định những vấn đề tồn đọng, những nội dung cử tri quan tâm và kiến nghị thành phần khách mời tham dự hội nghị TXCT tại địa bàn đại biểu ứng cử để tham gia giải trình cho cử tri.

Bài cuối: Giải trình trực tiếp các vấn đề thuộc thẩm quyền -0
Cần tăng cường giải trình trực tiếp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Để thuận tiện cho cử tri theo dõi, phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét về kết quả đạt được và các giải pháp phát triển địa phương, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Bản tin TXCT, bao gồm các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi trước cho Ủy ban MTTQVN địa phương nơi tổ chức để phát cho cử tri.

Trên cơ sở trao đổi với UBND tỉnh, để bảo đảm việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương không bố trí cuộc họp vào các ngày TXCT; khi được mời tham dự hội nghị TXCT phải có trách nhiệm cử lãnh đạo tham gia đầy đủ, chuẩn bị các nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nội dung cử tri quan tâm để giải trình trực tiếp cho cử tri về các vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương luôn lắng nghe và phục vụ người dân.

Đi sâu từng vụ việc tồn đọng

Tại hội nghị TXCT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nơi tổ chức TXCT bố trí thư ký của hội nghị. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tổng hợp, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chỉ đạo thư ký của các Tổ đại biểu HĐND phối hợp với Thư ký của hội nghị ghi chép cụ thể toàn bộ diễn biến của hội nghị, các ý kiến cử tri đã phát biểu, ý kiến đã giải trình và nội dung giải trình, các ý kiến chưa được giải trình. Nội dung ghi nhận rõ ràng, thể hiện đúng ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông tin về họ tên, địa chỉ của cử tri đã phát biểu để thuận tiện xác minh khi cần thiết, phục vụ cho việc trả lời cho cử tri về kết quả giải quyết. Sau hội nghị tiếp xúc, đối với một số ý kiến chưa rõ vấn đề hoặc cần xác minh thông tin, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ khảo sát, đề nghị chính quyền địa phương cấp huyện, xã và cử tri hướng dẫn thực địa để có cơ sở xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho cử tri.

Để tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc địa bàn của Tổ phụ trách, tích cực đeo bám từ khi tiếp nhận ý kiến cho đến khi giải quyết xong, dứt điểm cho cử tri. Trước các kỳ TXCT, trên cơ sở đề nghị của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đều có văn bản yêu cầu UBND tỉnh giải trình tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị tồn đọng để có thông tin cho đại biểu trả lời cử tri.

Để chuẩn bị nội dung đưa ra xem xét tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chậm trễ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và lộ trình xử lý, khắc phục, nhất là đối với những nội dung kéo dài nhiều năm, cử tri bức xúc phản ánh nhiều lần và giải trình tại Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, để đi sâu từng nội dung vụ việc ý kiến cử tri tồn đọng, Thường trực HĐND tỉnh khuyến khích hoặc giao cho Tổ đại biểu, các Ban HĐND tỉnh giám sát, làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định những nội dung vướng mắc, tồn đọng ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ việc, trách nhiệm và giải pháp thúc đẩy việc thực hiện để kiến nghị UBND tỉnh xử lý và chỉ đạo giải quyết; khi cần thiết, có thể ra chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh để thúc đẩy việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

LÊ TÂM