Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Ba, 11/06/2024, 08:25 - Chia sẻ

Sáng 11.6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ Bảy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV -1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý với: dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; dự thảo Luật Đường bộ; dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV -0
Quang cảnh khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV).

N. Thành
#