Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao -0

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
*****

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 11.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Kiểm toán Nhà nước. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa các vị khách quốc tế,

Thưa các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước qua các thời kỳ,

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước; thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, quý đại biểu, các vị khách quý lời chúc mạnh khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Đặc biệt, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Kiểm toán nhà nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý đại biểu,

Công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Nền kinh tế phát triển và tăng trưởng liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 40 năm qua với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Quy mô GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỉ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; GDP bình quân đầu người lên mức gần 4.300 USD. Chính trị - xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thu được nhiều kết quả quan trọng. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và trong đó có đóng góp tích cực của ngành Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Kính thưa quý đại biểu,

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã hiến định: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”. Qua xem phim tài liệu, nghe diễn văn Kỷ niệm của Tổng Kiểm toán nhà nước và phát biểu của đại diện các thế hệ nguyên lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, chúng ta rất vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của ngành kiểm toán. Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và kiểm toán viên, đến nay, Kiểm toán nhà nước đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên; trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước; khẳng định Kiểm toán nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiểm toán nhà nước đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời qua kiểm toán, hỗ trợ HĐND, UBND các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Trên chặng đường phát triển, Kiểm toán nhà nước đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế. Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á. Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 năm 2018 và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã đưa Kiểm toán nhà nước Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Kiểm toán nhà nước đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và hôm nay, rất xứng đáng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa quý đại biểu,

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tôi đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Kiểm toán Nhà nước thực sự công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. 

Thứ hai, tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ ba, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Kính thưa quý đại biểu, 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Ngành trong 30 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Kiểm toán nhà nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý và toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

______

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt