Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán Nhà nước chung sức đồng lòng, siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững

- Thứ Năm, 11/07/2024, 10:41 - Chia sẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, KTNN cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững. 

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 11.7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (11.7.1994 - 11.7.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán Nhà nước chung sức đồng lòng, siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và trong đó có đóng góp tích cực của ngành KTNN. 

Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: “KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của ngành, từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và kiểm toán viên, đến nay, KTNN đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên; trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế.

"Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của KTNN; khẳng định KTNN ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

KTNN đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn.

Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời qua kiểm toán, hỗ trợ HĐND, UBND các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trên chặng đường phát triển, KTNN đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế: là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); đặc biệt, việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã đưa KTNN Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Chủ tịch Quốc hội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị KTNN tập trung thực hiện. 

Trong đó, KTNN nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

"Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

KTNN tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của KTNN ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật KTNN để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại; xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

KTNN tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, KTNN chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của KTNN trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, "Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động KTNN tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế". 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán Nhà nước chung sức đồng lòng, siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững -2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp quan trọng của KTNN đối với đất nước thời gian qua. 

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người lao động KTNN, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn trân trọng tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có tầm nhìn đối với các nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, khó khăn; bền chí, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Chiến lược phát triển đến năm 2030, các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán Nhà nước chung sức đồng lòng, siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững -0

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán Nhà nước chung sức đồng lòng, siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững -1
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở đó, KTNN sẽ ra sức phấn đấu xứng đáng với vị thế “là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”; giữ vững giá trị cốt lõi Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng”, nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của KTNN Việt Nam trong các tổ chức quốc tế mà KTNN Việt Nam là thành viên, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, KTNN cũng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể KTNN; nhiều tập thể cấp Vụ được tặng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 2 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; một số cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...

Phạm Thúy
#