Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Hai, 15/04/2024, 15:45 - Chia sẻ

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 32.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự kiến phiên họp diễn ra trong 4 ngày, cho ý kiến, xem xét quyết định đối với các nội dung quan trọng.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồ Long

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5.2024) gồm: dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung gồm: báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -2
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023; Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28.3.2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; Tờ trình số 01/TT-CTN ngày 1.3.2024 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23.1.2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước; công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3.2024.

Hoàng Ngọc
#