THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

- Thứ Sáu, 08/03/2019, 23:36 - Chia sẻ
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 - 13.3.2019) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Thư viện; Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an Nhân dân năm 2018.

Thời gian làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Để tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Trung tâm Báo chí tại tầng B1, Nhà Quốc hội (trừ những nội dung họp kín). Các cơ quan thông tấn báo chí tham dự đưa tin về các nội dung của phiên họp theo quy định tại Giấy mời.