Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 31.5.2023

- 31/05/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 31.5.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Quốc hội thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Brazil tiếp Đại sứ Brazil tại Việt Nam.

Hà An - Hoàng Long - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#