Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.5.2023

- 29/05/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.5.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng; Cục Quản trị II tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hà An - Hoàng Long - Xuân Sơn
#