Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.2.2024

- 29/02/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.2.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Phiên họp về công tác chuẩn bị cho giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Kim Thoa - Linh Chi - Xuân Sơn
#