Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 lập Ban Quân báo Trinh sát và Trạm Trinh sát Kỹ thuật

- Thứ Bảy, 09/09/2023, 10:17 - Chia sẻ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã công bố quyết định thành lập Ban Quân báo - Trinh sát, Trạm Trinh sát kỹ thuật và tổ chức lại một số tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị tổ chức mới, tổ chức lại

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về tổ chức biên chế và điều động, bổ nhiệm cán bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng đã công bố Quyết định thành lập mới Ban Quân báo Trinh sát và Trạm Trinh sát Kỹ thuật thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đồng thời công bố Quyết định tổ chức lại Phòng Trinh sát và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thành Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Cũng tại hội nghị Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng đã công bố trước Hội nghị Quyết định của Chính ủy Cảnh sát biển  và Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Đại tá Lê Văn Tú cho biết: Việc tổ chức lại một số tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và thành lập Ban Quân báo - Trinh sát; Trạm Trinh sát kỹ thuật là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng.

Đồng thời cũng khẳng định vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng tinh, gọn, manh. Đồng chí Chính ủy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được tổ chức lại và thành lập mới  cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhanh chóng đi vào hoạt động.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, toàn diện để các đầu mối tổ chức mới, tổ chức lại hoạt động hiệu quả; Đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy… bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh và thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới.

Thạc Hiếu
#