Xây dựng Đề án về kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực đối với Cảnh sát biển

- Thứ Tư, 06/09/2023, 16:02 - Chia sẻ

Đoàn khảo sát xây dựng Đề án của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về công tác kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tiến hành tiến hành khảo sát tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương tiến hành khảo sát tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 6.9, Đoàn khảo sát xây dựng Đề án của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển do Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Chánh Thanh tra Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chương trình khảo sát tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các, nghị quyết, chỉ thị, thông tư, nghị định và các văn bản, hướng dẫn có liên quan đến việc thực thi pháp luật của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tiêu chuẩn người quân nhân cách mạng.

Nâng cao nhận thức và ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với công tác triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các lĩnh vực nhạy cảm ….

Tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn công tác và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp có ý nghĩa thực tiễn để kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng thay mặt Đoàn khảo sát tiếp những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào nghiên cứu xây dựng Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp trong kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan, cán bộ thực thi pháp luật trong đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi pháp luật.

Thạc Hiếu
#