Phổ biến là công nghệ san lấp chứ không phải công nghệ xử lý rác thải

- 09/08/2022, 10:58

Theo ông Võ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Halcom Việt Nam, hiện nay, ở Việt Nam phổ biến là công nghệ san lấp, không phải là công nghệ xử lý rác thải, mà chỉ đưa rác thải từ chỗ này sang chỗ khác. Trong tương lai, nếu có vấn đề gì xảy ra với địa chất, nước mưa... có thể sẽ dẫn tới ô nhiễm về môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngầm...

 
SXCT