Huy động nguồn lực xã hội để đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

- 15/12/2022, 15:38 - Chia sẻ

 Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Nam Hải, sự ra đời của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  là huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho khoa học công nghệ và đặc biệt là đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

SXCT
#