Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 6.6 - 12.6)

- 08:14, 13/06/2022

Ùn ứ nông sản- điệp khúc buồn của kinh tế biên mậu- được hòa nhịp bởi giai điệu "được mùa mất giá, được giá mất mùa" như lời nguyền hoành hành nền nông nghiệp chạy theo phong trào, nhu cầu xuất khẩu tiểu ngạch? Câu chuyện dài thu phí BOT không dừng- Bộ quyết hay doanh nghiệp quyết sao vẫn dây dưa chưa hồi kết?…

Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 6.6 - 12.6)

- 08:14, 13/06/2022

Ùn ứ nông sản- điệp khúc buồn của kinh tế biên mậu- được hòa nhịp bởi giai điệu "được mùa mất giá, được giá mất mùa" như lời nguyền hoành hành nền nông nghiệp chạy theo phong trào, nhu cầu xuất khẩu tiểu ngạch? Câu chuyện dài thu phí BOT không dừng- Bộ quyết hay doanh nghiệp quyết sao vẫn dây dưa chưa hồi kết?…

 
Thanh Hà- Nhật Khánh