Tạo tính pháp lý cao hơn cho hoạt động giám sát

Qua thực tiễn thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung các quy định, cơ chế mời chuyên gia tham gia các Đoàn giám sát của HĐND; quy định cụ thể các biện pháp, chế tài thực hiện các kiến nghị sau giám sát; kiến nghị Quốc hội xem xét, đưa nội dung hướng dẫn hoạt động giám sát tại các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào Luật nhằm tạo tính pháp lý cao hơn, thuận tiện cho việc triển khai, áp dụng đồng bộ, thống nhất.

Tạo tính pháp lý cao hơn cho hoạt động giám sát

Qua thực tiễn thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung các quy định, cơ chế mời chuyên gia tham gia các Đoàn giám sát của HĐND; quy định cụ thể các biện pháp, chế tài thực hiện các kiến nghị sau giám sát; kiến nghị Quốc hội xem xét, đưa nội dung hướng dẫn hoạt động giám sát tại các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào Luật nhằm tạo tính pháp lý cao hơn, thuận tiện cho việc triển khai, áp dụng đồng bộ, thống nhất.

Quảng Ninh: Rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Sáng nay, 10.7, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã xem xét Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09.12.2022 của HĐND tỉnh và tại Báo cáo số 194/BC-HĐND ngày 15.12.2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, việc quan tâm giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các kiến nghị, đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để hoạt động giám sát ngày càng thiết thực, hiệu quả

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức mới đây, với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15”, các đại biểu cho rằng: Mặc dù, hoạt động giám sát của HĐND các cấp có nhiều cải tiến, đổi mới nội dung cũng như hình thức. Tuy nhiên, so với chức năng, quyền hạn của HĐND được pháp luật quy định, hoạt động giám sát vẫn còn những hạn chế nhất định... Do đó, cần phải có những giải pháp căn cơ nâng cao hiệu quả và chất lượng  các cuộc giám sát.