Bài 1: Đa chiều giám sát tạo chuyển biến tích cực

Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An

Nhìn lại năm 2023 có thể thấy, trong nỗ lực chung khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh Nghệ An với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Mỗi hoạt động đều toát lên sự trăn trở, quyết liệt, đeo bám vì sự phát triển chung, trong đó, không thể không kể đến hoạt động giám sát với nhiều kết quả nổi bật.

Kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất quan điểm chỉ đạo

Theo Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các Ban HĐND cần được mời tham dự các hội nghị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ban; các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khi thảo luận, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND để kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất quan điểm chỉ đạo, góp phần định hướng trong các hoạt động thẩm tra về các nội dung liên quan. Cuộc họp do UBND tổ chức lấy ý kiến và thông qua các dự thảo báo cáo, đề án... lãnh đạo các ban theo lĩnh vực liên quan cần được tham dự trực tiếp nắm bắt thông tin.

Bắc những nhịp cầu trách nhiệm

Bằng cách làm sáng tạo, trách nhiệm, từ sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, nhiều địa phương, đại biểu dân cử đã làm tốt vai trò liên hệ với cử tri - nhịp cầu nối liền cử tri với Nhà nước. Qua đó, những ý kiến, đóng góp của cử tri được chuyển tải đến chính quyền để tiếp thu, giải quyết kịp thời, còn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với cử tri, tạo đồng thuận và vận động, thuyết phục cử tri tham gia thực hiện. Cũng chính nhờ nhịp cầu này, hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng thiết thực, “thời sự” và gắn với nhịp sống của xã hội nhiều hơn.

Không ngừng đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động

Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Thường trực, các Ban HĐND hai cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ theo quy định. Qua đó, bám sát yêu cầu thực tiễn, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.