Bài cuối: Tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường giám sát

Nâng cao hiệu quả giám sát và ban hành nghị quyết phát triển gắn với vùng, liên vùng, Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình kiến nghị Trung ương tiếp tục phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo hướng tăng thẩm quyền quyết định các chính sách trong đầu tư kinh doanh, đất đai, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo chủ động, linh hoạt cho các địa phương phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi vùng, liên vùng. Thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích đổi mới sáng tạo... đối với một số địa phương trọng điểm để tạo đột phá về tăng trưởng, thúc đẩy liên kết vùng. Đồng thời, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để tránh lạm quyền, tham nhũng chính sách.

Bài 1: Bảo đảm chất lượng, tính khả thi các quyết sách

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bình Định đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật và ban hành 17 quy chế, quy trình, nội quy làm cơ sở triển khai, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động. Nhất là khi UBND tỉnh thực hiện tốt việc “đề nghị xây dựng và ban hành nghị quyết”; các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ; các cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết có cơ sở thực hiện đúng theo quy trình, đủ thời gian lấy ý kiến của các đối tượng thụ hưởng… nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi các quyết sách.

Cử tri các tỉnh khu vực Tây Nguyên quan tâm đến việc cải thiện đời sống người dân

Những ngày qua, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum diễn ra kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại các phiên thảo luận, nhiều vấn đề nóng về dân sinh, cải thiện đời sống của người dân được các đại biểu làm rõ, giải đáp, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và Nhân dân khu vực Tây Nguyên.

Để hoạt động giám sát ngày càng thiết thực, hiệu quả

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức mới đây, với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15”, các đại biểu cho rằng: Mặc dù, hoạt động giám sát của HĐND các cấp có nhiều cải tiến, đổi mới nội dung cũng như hình thức. Tuy nhiên, so với chức năng, quyền hạn của HĐND được pháp luật quy định, hoạt động giám sát vẫn còn những hạn chế nhất định... Do đó, cần phải có những giải pháp căn cơ nâng cao hiệu quả và chất lượng  các cuộc giám sát.