Bảo đảm công khai, minh bạch...

- Thứ Hai, 10/10/2022, 10:52 - Chia sẻ

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Phiên họp thứ 16, khai mạc hôm nay, 10.10 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Trước đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức Phiên họp mở rộng thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đại diện Bộ Công an cho biết, thực tế nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu biển số theo sở thích, thường gọi là “biển số đẹp” tùy theo quan niệm và sẵn sàng trả giá cao. Việc cấp quyền lựa chọn sử dụng “biển số đẹp” bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Dù nhu cầu là vậy, tuy nhiên còn khó khăn về mặt pháp lý nên việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cần thiết và Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết này với hình thức văn bản là Nghị quyết Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 15, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phạm vi thí điểm là trên phạm vi toàn quốc; thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Thực tế, vấn đề đấu giá biển số đã đặt ra từ khá lâu và có nhiều lợi ích nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Cụ thể, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khác nghiên cứu xây dựng đề án. Lợi ích của việc đấu giá biển số xe có thể kể đến như đáp ứng một số nguyện vọng của người dân; đem lại nguồn ngân sách cho Nhà nước; bảo đảm công bằng, khách quan trong quản lý Nhà nước và quyền lợi nhu cầu người dân về sử dụng biển số theo sở thích và ý muốn. Đặc biệt, việc đấu giá sẽ hạn chế tiêu cực và bất cập trong cấp biển số xe như "xe đẹp" đương nhiên "biển đẹp".

Đấu giá biển số xe là việc nên làm, tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ rộng hơn cũng sẽ vẫn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh những bất cập nếu cách triển khai không tốt. Bởi vậy, điều quan trọng là việc đấu giá biển số xe cần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, nhất là quá trình đấu giá phải bảo đảm công khai, minh bạch dưới sự giám sát của cả cơ quan quản lý Nhà nước và người dân.

Ninh Khương
#