Niềm tin về chính sách an sinh

- Thứ Ba, 20/07/2021, 05:35
Hôm nay, Quốc hội Khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri và Nhân dân gửi gắm đến Quốc hội kỳ họp này, trong đó có vấn đề an sinh xã hội. Cử tri và Nhân dân mong rằng, các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 được giải ngân kịp thời để bảo đảm sớm ổn định cuộc sống người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV cho thấy, cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể xã hội từ Trung ương tới cơ sở cùng chung tay, quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, nhất là về việc làm, đời sống cho Nhân dân; nhiều nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả tích cực...  

Tuy vậy, đa số ý kiến cử tri và Nhân dân rất lo lắng về tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dẫn đến việc một số lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh. Do đó, cử tri và Nhân dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm tới đời sống người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục đơn giản, kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. Để ứng phó với đại dịch, chúng ta phải bảo đảm cùng lúc 2 mục tiêu: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề bảo đảm an sinh xã hội. Với truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các cá nhân cùng chung tay, góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho những đối tượng bị tác động bởi đại dịch.

Cùng với đó, Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong đó, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là chính sách có tính thời điểm, giải quyết tình huống cấp bách. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, việc triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh, tình hình, do vậy giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến. Đây là vấn đề mà các bộ, ngành, chính quyền các cấp, cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm để triển khai gói hỗ trợ cho người dân tốt hơn.

Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP với tổng giá trị gói hỗ trợ này là 26.000 tỷ đồng. Cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp vui mừng vì chính sách này được ban hành rất kịp thời và được đánh giá có nhiều điểm mới bởi thủ tục đơn giản để đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách một cách dễ dàng.

Chính sách chỉ có ý nghĩa khi sớm được triển khai trên thực tế. HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thực sự “ghi điểm” khi ngay kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này đã kịp thời ban hành Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, với gói hỗ trợ là 886 tỷ đồng. Điều đáng nói là, nghị quyết này đã được thực hiện ngay, tiền hỗ trợ đã đến tận tay nhiều đối tượng thụ hưởng mà không phải qua những thủ tục vòng vèo, nhiêu khê. 

Có rất nhiều nội dung quan trọng cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XV. Thử thách đặt ra đối với Quốc hội tại kỳ họp này, đó là bảo đảm khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian họp bị cắt ngắn 5 ngày so với dự trình. Cử tri mong rằng, những kiến nghị của mình sẽ được Quốc hội thảo luận, xem xét và quyết định, trong đó có những quyết đáp quan trọng về an sinh xã hội.

Hà An