ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật

- Thứ Tư, 07/09/2022, 15:28

Theo đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam), tại điểm 1 khoản 1 Điều 4 đối với các hoạt động của tổ chức tài chính áp dụng luật này chỉ đề cập đến loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát và làm rõ các loại hình khác có thể lợi dụng để rửa tiền ngoài loại hình bảo hiểm nhân thọ.

ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật

- 07/09/2022, 15:28

Theo đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam), tại điểm 1 khoản 1 Điều 4 đối với các hoạt động của tổ chức tài chính áp dụng luật này chỉ đề cập đến loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát và làm rõ các loại hình khác có thể lợi dụng để rửa tiền ngoài loại hình bảo hiểm nhân thọ.

 
Minh Nhật