Thái Nguyên: HĐND tỉnh thông qua 9 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 17

- Thứ Năm, 25/01/2024, 19:21 - Chia sẻ

Ngày 25.1, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị đối với 9 nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình. 

Tại kỳ họp, với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào nội dung 9 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Đồng thời, biểu quyết thống nhất thông qua 9 nghị quyết với sự nhất trí cao.

Theo đó, các nghị quyết được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại kỳ họp, tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực kinh tế - xã hội; đầu tư công và biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2024. Trong đó, có: Bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao và Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao; Dự án cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa) tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa; phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn ngân sách tỉnh) hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 của tỉnh Thái Nguyên;…

Thái Nguyên: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng liên quan tới nhiều lĩnh vực -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa thông qua nhằm khẩn trương cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay từ những tháng đầu năm, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong cả năm 2024.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, các cấp, các ngành và từng vị đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt; nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần tiếp tục thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Đồng Văn Thưởng
#