Củng cố “trụ đỡ” nông nghiệp

Như trong mọi thời điểm khó khăn của nền kinh tế, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế nước ta nói riêng, gặp khó khăn nghiêm trọng do dịch Covid-19 gây ra. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Kinh tế hôm qua (25.9) cho thấy, tăng trưởng cả năm của ngành ước đạt khoảng 2,6%, cao hơn mức 2,01% của năm 2019. Vì thế, cả về mặt ngắn hạn lẫn dài hạn, đầu tư để củng cố trụ đỡ nông nghiệp vẫn luôn cần thiết là trọng tâm chính sách của Chính phủ.

Thực chất và triệt để

Sau rất nhiều cuộc bàn thảo, tranh luận gay gắt, Đề án về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, cuối cùng cũng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ vào tuần trước.

Nên là gói hỗ trợ dài hạn

Thúc đẩy tiến trình cải cách

Nói đến tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là nói đến vấn đề con người, đến quyền lợi và quyền lực kèm theo. Thực tiễn mấy chục năm tiến hành cải cách đã cho thấy, sẽ không ai muốn tự lấy đá ghè chân mình nếu các quy định pháp luật vẫn còn sơ hở, vẫn tạo điều kiện cho việc “phình” ra hoặc thậm chí chỉ là “dền dứ”, không muốn gọn lại.

Tiền đề cho đất nước

Hôm qua, 21.9, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Từ đây cho đến 31.10.2020, các tỉnh sẽ hoàn tất công tác quan trọng này trước khi tiến vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phải làm bằng được

Cả nước hiện có 335.765 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, còn có 222.891 hộ nằm trong vùng thiên tai, cư trú trong khu rừng đặc dụng phải di dời, sắp xếp, bố trí tái định cư. Thiếu tư liệu sản xuất cơ bản, thiếu nơi chốn định cư lâu dài, ổn định khiến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, sinh kế bấp bênh và kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy phức tạp khác về xã hội, về an ninh trật tự...

Ưu tiên bảo vệ việc làm

Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 9 của Ngân hàng Thế giới cho thấy sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ toàn quốc trong tháng 8 vẫn tăng nhưng tốc độ đã giảm so với tháng 7.

Một đạo luật tốt

Tính kỹ trước khi vay

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 một lần nữa chất thêm áp lực lên ngân sách nhà nước vốn đã rất eo hẹp và thường xuyên thâm hụt.

Món nợ khó trả

Trong tổng số 103 văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết phải ban hành kể từ ngày 16.8.2019 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ chỉ còn nợ 32 văn bản gồm: 20 nghị định, 1 quyết định, 1 thông tư liên tịch và 10 thông tư.

Tham nhũng vặt, tác hại lớn!

Tham nhũng vặt sẽ ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Đây là dự báo của Chính phủ trong Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.