Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Chúng ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức. Nền kinh tế của các quốc gia phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có phần đóng góp quan trọng, có ý nghĩa quyết định của khoa học và công nghệ, trong bối cảnh đó khái niệm công nghệ trong Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) không còn phù hợp.


BẠN ĐỌC VIẾT
Nên bỏ hủ tục đốt vàng mã
Không chỉ ở trong phạm vi cúng giỗ ở gia đình và đền chùa, tục đốt vàng mã, xe ngựa còn lan sang các cơ quan nhà nước, trở thành hoạt động không thể thiếu của các công ty xây dựng cầu đường và các công trình trong các buổi lễ động thổ, khởi công.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang