Diễn đàn Sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội - Những vấn đề đặt ra
Tôi cho rằng, việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội cần bước những bước vững chắc, trong đó, đặc biệt cần giữ lại chức danh Ủy viên chuyên trách... Nhiều Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng không muốn về làm Ủy viên Thường trực các cơ quan của Quốc hội. Vậy sẽ xử lý như thế nào khi một đại biểu Quốc hội là Phó Giám đốc sở, ngành không đủ điều kiện tham gia Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, nhưng muốn về làm công tác chuyên môn ở các cơ quan này? Tại sao chúng ta “đóng cửa” với việc thu hút nhân sự hoạt động chuyên trách cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cũng như với chính cán bộ các Vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Quốc hội?
BẠN ĐỌC VIẾT
Lý do chính đáng là lý do gì?
Khoản 3, khoản 4, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, lưu trữ cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án, Viện Kiểm sát. Trường hợp không cung cấp đầy đủ chứng cứ theo yêu cầu trong thời hạn 15 ngày thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tuy nhiên, nếu lý do không chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
CHUYÊN ĐỀ
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV
Đúng 9 giờ sáng nay, 21.10, Kỳ họp thứ Tám QH Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng điều hành phiên khai mạc.
 
 
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang