Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh
“Tôi thấy Bộ trưởng đã nắm khá vững vấn đề và trả lời khá trôi chảy chất vấn của ĐBQH” - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã nhận định như vậy về phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trong phiên chất vấn chiều qua.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang