Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII
Những chuyển biến và kết quả tích cực của nền kinh tế nói riêng và đất nước nói chung trong năm 2017 đã giúp cộng đồng doanh nghiệp phấn chấn, tin tưởng vào cơ hội mới trong năm 2018. Ghi nhận thành tựu đã đạt được, nhưng có lẽ cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó hoạch định và đề ra các giải pháp hiệu quả hơn để tập trung khắc phục.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang