Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Do khi kết thúc phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn còn nhiều ĐBQH chưa kịp phát biểu, nên sáng qua, 27.5, UBTVQH đã tổ chức một Hội nghị để các ĐBQH tiếp tục đóng góp ý kiến về dự án Luật này. Nhiều vấn đề trong dự thảo Luật đã được các ĐBQH phân tích và đưa ra những đề xuất cho quá trình hoàn thiện.

BẠN ĐỌC VIẾT
Gánh nặng chi phí kiểm tra, lấy mẫu
Thông tư số 286/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp thì mức thu này không đúng nguyên tắc lấy thu bù chi.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang