Diễn văn của TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017)

BẠN ĐỌC VIẾT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang