Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh
Tăng cường liên kết, phối hợp để bảo đảm phát triển kinh tế biển phù hợp với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ biển, đảo. Đặc biệt, khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển phải thể hiện được sự gắn bó với quốc phòng, an ninh. Có như vậy, giữa phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh mới được bảo đảm; đời sống ngư dân được nâng cao, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

BẠN ĐỌC VIẾT
An toàn để hành khách bình an
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 1.570 người thiệt mạng, 2.660 người bị thương. So với 2 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 153 vụ (giảm 4,23%), số người chết giảm 20 người (giảm 1,26%), số người bị thương giảm 707 người (giảm 21%)…
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang