CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Đầu năm người ta thường ngại nói chuyện nợ của quốc gia, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách NGUYỄN ĐỨC HẢI thì không ngại chia sẻ: “Sức ép về nợ công, bội chi ngân sách rất lớn, nếu không sớm giải quyết, đất nước không có nguồn lực phát triển và chúng ta sẽ để lại gánh nặng cho thế hệ tương lai”.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang