Việc tổ chức Tết Mậu Tuất 2018
Sáng qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Mậu Tuất 2018. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Bí thư sau Tết Nguyên đán năm nay. Một trong những kết quả nổi bật là việc chuẩn bị và tổ chức Tết được thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Bí thư - vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang