Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Theo quy định hiện hành, việc tham gia thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản được thực hiện theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này có thể làm giảm tính chủ động trong hoạt động của mỗi cơ quan, trong khi mỗi dự án luật, dù ít dù nhiều, đều có phạm vi điều chỉnh, nội dung liên quan đến các lĩnh vực do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phụ trách.
BẠN ĐỌC VIẾT
Nhắc nợ... văn bản
Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản với sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Tại đây, nợ đọng văn bản lại được nhắc đến như một vấn đề chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết, mặc dù vấn đề này đã được đề cập trong suốt thời gian qua.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang