Thảo luận tổ về KT - XH tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII:
Thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xoay quanh các lĩnh vực phát triển KT - XH, nhất là nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

BẠN ĐỌC VIẾT
Bài 4: Nếu tôi giám sát
(ĐBNDO)- Vẫn biết vị trí, vai trò của nhà báo khi tham gia phục vụ đoàn giám sát. Vậy mà đôi lúc đặt mình vào vị trí chủ thể giám sát mới thấu hiểu thách thức khi đi tìm kiếm kiến nghị xác đáng, làm thay đổi phương thức quản lý hình thức, yếu kém, “dây dưa” hay điều chỉnh, sửa đổi quy định “trên trời” không khả thi… Và nếu là người giám sát thực thi pháp luật VSATTP tôi có thể kiến nghị những gì?

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang