Cây chung một cội, nước từ một nguồn, ngày Giỗ Tổ là mạch nguồn tâm linh đặc biệt gắn kết những người con đất Việt khắp trong và ngoài nước, làm nên sức sống Việt Nam mãnh liệt, trường tồn. Năm nay, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động tổ chức lễ Giỗ Tổ có những thay đổi, nhưng đây vẫn là thời khắc đặc biệt để mỗi người hướng về vùng đất cổ Phong Châu, về đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh, tưởng nhớ công đức tổ tiên.
BẠN ĐỌC VIẾT
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu
Một trong những vướng mắc lớn nhất trong xây dựng Chính phủ điện tử là tình trạng cát cứ dữ liệu của các bộ, ngành địa phương. Trong khi đó, dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số chưa được Chính phủ ban hành.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang