Hội nghị thường niên APPF – 26
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG tại Lễ khai mạc APPF – 26

BẠN ĐỌC VIẾT
Gánh nặng của doanh nghiệp
Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Dự thảo) đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các bộ, ngành, đối tượng liên quan. Làm thế nào để vừa thực hiện đúng các cam kết quốc tế trong việc giảm nhẹ phát khí thải nhà kính vừa bảo đảm được quyền, lợi ích của doanh nghiệp (DN) là mục tiêu mà dự thảo này hướng tới.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

 
 

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang