Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý ngoại thương:
Cho rằng dự án Luật Quản lý ngoại thương còn khá nhiều quy định chung chung về trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương, nhiều ĐBQH đề nghị, cần quy định trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong quản lý nhà nước về ngoại thương của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng “một biện pháp do một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm đầu mối”. Phân định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

BẠN ĐỌC VIẾT
Bài 4: Nếu tôi giám sát
(ĐBNDO)- Vẫn biết vị trí, vai trò của nhà báo khi tham gia phục vụ đoàn giám sát. Vậy mà đôi lúc đặt mình vào vị trí chủ thể giám sát mới thấu hiểu thách thức khi đi tìm kiếm kiến nghị xác đáng, làm thay đổi phương thức quản lý hình thức, yếu kém, “dây dưa” hay điều chỉnh, sửa đổi quy định “trên trời” không khả thi… Và nếu là người giám sát thực thi pháp luật VSATTP tôi có thể kiến nghị những gì?

 

 
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang