Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
Lần đầu tiên được luật hóa nhưng nhiều quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại trong dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) còn “bỏ ngỏ”. ĐBQH HOÀNG THỊ THU TRANG (Nghệ An) cho rằng, đây là nội dung mới và khó. Do đó, cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phân tích tình hình, để quy định cụ thể hơn, tránh tình trạng quy định chung chung dẫn đến khó khăn trong áp dụng trong thực tiễn.
BẠN ĐỌC VIẾT
Rối trong áp dụng văn bản
Thời hiệu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại. Tuy nhiên, có một thực tế là cùng một vấn đề được quy định tai hai văn bản khác nhau và có những quy định không giống nhau về thời hiệu áp dụng văn bản.
CHUYÊN ĐỀ
Không có triết lý, không thể phát triển
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc từng viết cuốn sách “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam”, xuất bản lần đầu năm 2011 và tái bản năm 2013. Theo ông, mặc dù đến thời điểm này, chưa có một văn kiện nào của Đảng hay chính sách nào của Chính phủ dùng cụm từ “triết lý giáo dục”, song thực tế, triết lý này đã có và luôn là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 
 
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang