Hội thảo giáo dục 2017: Về chất lượng giáo dục phổ thông
Những tham luận, ý kiến trao đổi, phản biện tại Hội thảo đã đưa đến cái nhìn sắc nét về những vấn đề đặt ra cho giáo dục. Theo các đại biểu, thời gian qua, giáo dục đã có những kết quả đáng ghi nhận song cũng đứng trước thử thách rất lớn. Nhu cầu phát triển đất nước càng bức thiết thì yêu cầu đổi mới giáo dục càng cao và chất lượng giáo dục càng phải bền vững.

BẠN ĐỌC VIẾT
Sớm hướng dẫn thống nhất
Đồng bào dân tộc M’Nông, Tây Nguyên có tập quán đặt tên họ cho con không theo họ cha hay họ mẹ, mà theo địa danh như Bon Ding, Bu Prăng, Bu Prăk, Mu M’Blanh… hoặc theo con vật như Pê (dê), Prus (Bò), Ya (cá sấu)… Ngoài ra, cách đặt tên của người M’Nông thường theo công thức sau: Tên đệm + tên chính + họ (thường không ghi), con trai thì thường được ghép với tên đệm là Điểu, ví dụ Điểu Noi; con gái tên đệm là H’ (H’Hồng)… Một số nhánh của đồng bào dân tộc Khmer thì đặt tên cha thành họ của con, để phân biệt những người cùng tên và có quan hệ huyết thống. Đây chỉ là hai trong rất nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Bộ luật Dân sự 2015 mà các bộ, ngành liên quan chưa tìm được hướng giải quyết.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang