Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
Trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC), quan trọng là phòng ngừa, nếu làm tốt công tác này sẽ hạn chế xảy ra các vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản. Nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn giám sát của QH yêu cầu địa phương cần xác định rõ, PCCC là yêu cầu tự thân của phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC.
BẠN ĐỌC VIẾT
Khi nhiệm vụ chưa được coi trọng
Mặc dù, theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ mang tính Hiến định nhưng theo khảo sát của Bộ Tư pháp thì các bộ, ngành, địa phương chưa phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tiêu chí theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật chưa khách quan, khoa học. Chính vì vậy, có tình trạng cho rằng, công tác này là nhiệm vụ của thanh tra, pháp chế...
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang