Người trồng hồ tiêu điêu đứng
Trước những khó khăn người trồng tiêu đang phải đối mặt, UBND tỉnh Gia Lai đã họp với chính quyền địa phương, các ngành và ngân hàng để tìm hướng tháo gỡ. Trước mắt là đề nghị cơ quan chức năng công bố thiên tai theo quy định; đồng thời kiến nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ một phần cho người trồng tiêu bị thiệt hại trong mùa mưa 2018, chỉ đạo các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất vay và cho vay mới để giúp người dân ổn định sản xuất.
BẠN ĐỌC VIẾT
Hướng dẫn cụ thể trách nhiệm, quyền hạn
Bộ luật Dân sự 2015 quy định 9 biện pháp bảo đảm, bao gồm bảo lãnh, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp và cầm giữ tài sản. Như vậy, so với Bộ luật Dân sự 2005, BLDS 2015 đã bổ sung 2 biện pháp bảo đảm là bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản. Tuy nhiên, đến nay Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm vẫn chưa có sự bổ sung, sửa đổi cần thiết. Điều này khiến cho các bên liên quan, nhất là các tổ chức tín dụng khó bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của mình.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang