Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người
BẠN ĐỌC VIẾT
Còn nhiều cách hiểu khác nhau
Chế định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đã khắc phục được rất nhiều vấn đề trong thực tiễn. Tuy nhiên, sau gần 2 năm Bộ luật Hình sự có hiệu lực pháp luật, chưa có pháp nhân phạm tội hình sự nào bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Một trong lý do được đề cập đến nhiều nhất chính là do còn nhiều cách hiểu khác nhau, nên các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn chưa “mạnh tay” với tội phạm dạng này.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang