Phát triển kinh tế miền Trung
Miền Trung (gồm 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Tuy nhiên, theo đánh giá, các tỉnh trong vùng còn thiếu sự liên kết, vẫn trong tình trạng mạnh ai nấy làm, thậm chí cạnh tranh lẫn nhau. Tại Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung diễn ra sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, liên kết vùng là bài toán sống còn đối với các địa phương trong vùng.
BẠN ĐỌC VIẾT
Mềm dẻo và linh hoạt hơn
Bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng đối với một số nghị định là đề xuất của nhiều bộ, ngành, địa phương sau 3 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng việc bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng nghị định quy định tại Khoản 2 Điều 19 có thể chưa hợp lý, nếu các nghị định đó có chứa các chính sách, nhất là các nghị định ban hành để quy định những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên. Đây cũng là một trong các vấn đề phải xin ý kiến của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang