Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp NGUYỄN CÔNG HỒNG, cần nghiên cứu quy định về nguyên tắc thời hạn thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.
BẠN ĐỌC VIẾT
Khi tính minh bạch thấp
Khi Việt Nam - Liên minh châu Âu ký kết hiệp định Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) và việc cấp phép FLEGT sẽ được tiến hành trong thời gian sau năm 2020 thì việc thực thi đầy đủ nguyên tắc minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp là một trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên. Tuy nhiên, kết quả khảo sát, điều tra về tác động của VPA-FLEGT do FAO tài trợ và Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) thực hiện tại 4 tỉnh đã cho thấy nhiều việc cần phải làm để bảo đảm được tính minh bạch, nhất là tại hộ trồng rừng, doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô siêu nhỏ và nhỏ trong sản xuất lâm nghiệp.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang