Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã được cử tri gửi gắm tới Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại cuộc tiếp xúc cử tri các phường Hưng Phú, quận Cái Răng và xã Giai Xuân, huyện Phong Điền hôm qua. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, người đứng đầu cơ quan lập pháp cũng nêu rõ trách nhiệm của các ĐBQH là cần tiếp tục suy nghĩ, góp tiếng nói để tìm ra giải pháp chung thiết thực. Mục tiêu hướng tới là làm cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

BẠN ĐỌC VIẾT
Thu tác quyền trên đầu ti vi, tại sao không?
Khoản 1 Điều 23 Nghị định 100/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, chỉ rõ quyền tài sản bao gồm Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang