Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV:
Chiều 23.10, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

BẠN ĐỌC VIẾT
Chồng chéo và khoảng trống
Quản lý môi trường không khí đang rơi vào tình trạng vừa chồng chéo, vừa có khoảng trống trong phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan, khiến lĩnh vực này rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang