40 năm thành lập Ủy ban về các vấn đề xã hội (1976 - 2016)
Những đại biểu tiền nhiệm bên những đại biểu đương nhiệm. Họ là lãnh đạo, thành viên của Ủy ban Về các vấn đề xã hội ở những thế hệ khác nhau. Cuộc gặp gỡ của hơn 70 đại biểu đại diện cho các thế hệ lãnh đạo, thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội cùng nhiều khách mời đặc biệt, diễn ra thật cảm động.

BẠN ĐỌC VIẾT
Không coi nhẹ công tác thẩm định
(ĐBNDO) – Thẩm định 44 nghị định chỉ trong 1 tuần là không đúng, Thứ trưởng Bộ tư pháp Trần Tiến Dũng đã cho biết như vậy. Trong chùm các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đã có nhiều nghị định thẩm định từ trước đó rất lâu như Nghị định kinh doanh casino, Nghị định về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ... Việc thẩm định thực hiện rải rác, tập trung cuối tháng 4 và tháng 5.2016 và do 3 đơn vị xây dựng pháp luật thực hiện; tiến độ thẩm định được thực hiện trong 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đối với từng dự thảo.
 
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang