Tạm hoãn xuất cảnh, nhập cảnh
Quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh… là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trình UBTVQH tại Phiên họp sáng qua. Do đó, các thành viên UBTVQH cho rằng, các quy định này phải thật cụ thể, chặt chẽ để tránh tùy tiện, lạm dụng, hạn chế quyền con người, quyền công dân, đồng thời không buông lỏng, lọt các đối tượng có nguy cơ bỏ trốn.
BẠN ĐỌC VIẾT
Chưa gỡ khó được cho địa phương
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Quy định này chỉ có thể thực hiện được khi giải quyết được tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, đây lại là điểm nghẽn của các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản. Việc ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành thường là rất chậm, sát thời điểm văn bản luật có hiệu lực mới ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong khi đó, tại các VBQPPL đều có quy định “nội dung giao tiếp về cho HĐND, UBND tỉnh quy định hướng dẫn” làm cho địa phương lúng túng trong ban hành văn bản. Nếu áp dụng quy định, VBQPPL hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực, diễn ra tình trạng có những khoảng thời gian không có văn bản để quản lý.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang