Yêu cầu kiểm dịch mới đối với xe chở hàng hóa 

Xem với cỡ chữ
Theo quy định mới, Bộ Giao thông, Vận tải cho phép đơn vị vận tải tự đăng ký giấy nhận diện có mã QR Code, bỏ khâu kiểm duyệt của cơ quan chức năng như trước đây.