Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bến Tre

Yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh ghi nhận các giải pháp, cam kết do UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã đề ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã cam kết với HĐND tỉnh và cử tri; trong đó, nhiều nội dung đã có yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành...

Bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 trên địa bàn, Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai gói hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do hạn mặn đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9.1.2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, chính xác và minh bạch.

Riêng đối với cây dừa, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí đối với diện tích vườn dừa bị thiệt hại do hạn mặn trên địa bàn. Đồng thời, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương, chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ cho người trồng dừa, để kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành trong trường hợp Trung ương không hỗ trợ. Việc triển khai hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2021 - HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Về vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre, nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương bàn giao đủ diện tích mặt bằng cho nhà đầu tư, giải quyết đủ chi phí xử lý rác/tấn theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời, nghiên cứu nâng chi phí xử lý rác theo quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết thuộc trách nhiệm của mình để đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định, đúng công suất; có kế hoạch cụ thể xử lý số lượng rác thải còn tồn đọng để giảm ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng phương án tổng thể xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ quy hoạch sử dụng đất, bố trí nguồn lực thỏa đáng và cơ chế, chính sách cần thiết thu hút đầu tư các công trình, dự án xử lý rác với quy mô, công suất và công nghệ phù hợp, bảo đảm nhu cầu xử lý rác hiệu quả, lâu dài của tỉnh. Các nội dung này hoàn thành chậm nhất cuối năm 2021.

Đối với giải pháp bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch, nước ngọt cho người dân trong điều kiện ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, Nghị quyết HĐND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh cần xác định quan điểm: Được tiếp cận nước sạch, hợp vệ sinh là quyền cơ bản của công dân mà chính quyền địa phương có trách nhiệm phải nỗ lực đáp ứng. Năm 2021, UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt để các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn có phương án thích hợp bảo đảm cung cấp nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn. Đồng thời, nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí thích hợp thuê đơn vị tư vấn có uy tín xây dựng phương án cấp nước sạch tổng thể, đồng bộ, lâu dài trên địa bàn, bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân trong điều kiện ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn kéo dài.

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX

Phấn đấu 100% trạm y tế xã có bác sĩ cơ hữu

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, Nghị quyết HĐND tỉnh yêu cầu: Đối với các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm thực hiện các thủ tục pháp lý lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các dự án đã có nhà đầu tư, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các nhà đầu tư chậm triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai, thực hiện dự án; đặc biệt, cơ quan chủ trì cần làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm tiến độ của các dự án. Về lâu dài, việc xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên, đúng quy hoạch theo định hướng phát triển chung của tỉnh, của khu vực và cả nước.

Để tăng cường nguồn nhân lực ngành y tế, HĐND tỉnh Bến Tre yêu cầu tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn nhân lực y tế hiện có để trong quý I.2021, bảo đảm thời gian bác sĩ được tăng cường về Trạm y xã tế ít nhất 3 ngày/tuần; xây dựng lộ trình cụ thể phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% trạm y tế xã trên địa bàn có bác sĩ cơ hữu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh và triển khai số hóa ngành y tế, các mô hình khám bệnh từ xa... tại các cơ sở y tế đủ điều kiện.

Cùng với đó, nghiên cứu, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh với các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng như đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho các cơ sở y tế sắp triển khai trên địa bàn.

YẾN LÊ