Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi khu vực nông thôn

Yêu cầu cấp thiết 

Xem với cỡ chữ
Cùng với thực hiện Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) với mục tiêu trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém thì công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cũng là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xác định mục tiêu tuyên truyền hướng tới đối tượng công chúng ở địa phương, trong đó, trọng tâm là người gửi tiền ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người gửi tiền ít có điều kiện tiếp cận thông tin về tài chính - ngân hàng và BHTG.

Hướng tới người gửi tiền ở nông thôn 

Từ khi Luật Bảo hiểm tiền gửi ra đời năm 2012, có hiệu lực từ 1.1.2013, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã từng bước hoạch định mục tiêu tuyên truyền theo thời kỳ, phân nhóm đối tượng công chúng mục tiêu và lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là người gửi tiền ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người gửi tiền ít có điều kiện tiếp cận với thông tin về tài chính - ngân hàng và BHTG.

Tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền ở khu vực nông thôn là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn: ITN

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHTG, BHTG Việt Nam đã sử dụng đồng bộ nhiều kênh truyền thông khác nhau. Báo chí, phát thanh, truyền hình là một trong những kênh truyền thông gián tiếp được BHTG Việt nam sử dụng hiệu quả nhằm xây dựng nhận thức chung về chính sách BHTG đối với công chúng, góp phần tạo nên sự đồng thuận chung.

Ngoài phương thức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, BHTG Việt Nam đã tích cực tìm ra hướng tiếp cận phù hợp với người gửi tiền khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Cụ thể, BHTG Việt Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương cùng các nhóm, hội, hiệp hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... để lồng ghép tuyên truyền chính sách. Điều này giúp tiếp cận dễ dàng tới đối tượng mục tiêu là người gửi tiền. 

Việc BHTG Việt Nam chủ động phối hợp tuyên truyền tại những sự kiện thường niên của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) để chia sẻ thông tin cho người gửi tiền đã và đang đem lại hiệu quả tích cực về nhận thức của người dân đối với chính sách BHTG. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHTG Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền chính sách BHTG tại đại hội thành viên của 50 QTDND trên cả nước, đưa chính sách BHTG tới gần 6.000 người gửi tiền.

Những năm gần đây, BHTG Việt Nam đặc biệt quan tâm đến đối tượng công chúng là sinh viên - những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa chính sách BHTG tới người thân, cộng đồng. Các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về BHTG được tổ chức tại các trường đại học như Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An... đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giúp các em tiếp cận chính sách BHTG một cách sinh động nhất. 

Từ năm 2017, BHTG Việt Nam thực hiện tuyên truyền trên hệ thống bưu điện với ưu điểm tận dụng mạng lưới bưu điện bao phủ rộng, vươn xa nhằm đưa thông tin tới những địa bàn khó tiếp cận. Tiếp nối hiệu quả từ những năm trước, năm 2020, BHTG Việt Nam đã thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại 1.416 điểm bưu cục, bưu điện văn hóa xã trên cả nước.

Thông qua từng sự kiện, các vấn đề chính sách đã được truyền tải một cách hợp lý tới các nhóm công chúng mục tiêu. Bên cạnh đó, những phản hồi từ cơ sở cũng là kênh thông tin có giá trị, góp phần từng bước hoàn thiện chính sách BHTG theo thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thông qua các sự kiện tuyên truyền chính sách, sự gắn kết giữa tổ chức BHTG và người gửi tiền ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực, bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách BHTG. 

Đồng bộ các nhóm giải pháp

Theo đại diện BHTG Việt Nam, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHTG tại khu vực nông thôn, cần xây dựng Chiến lược truyền thông về BHTG trên cơ sở Chiến lược phát triển ngành ngân hàng và Chiến lược phát triển BHTG Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, chiến lược truyền thông sẽ xác định công chúng tại khu vực nông thôn là một trong những đối tượng trọng tâm tuyên truyền, từ đó, xác định mục tiêu, giải pháp, công cụ truyền thông cụ thể để đưa chính sách BHTG lan tỏa tới các đối tượng này.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ nhóm các giải pháp về nội dung, hình thức, quy trình, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền tới công chúng tại nông thôn. Đề xuất xây dựng quy trình tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTG tới công chúng tại nông thôn qua 8 bước. Cụ thể, xác định mục tiêu truyền thông; khảo sát địa bàn và đối tượng truyền thông; lựa chọn kênh truyền thông và xây dựng thông điệp truyền thông; xây dựng kịch bản chi tiết; tổ chức thực hiện; tiếp nhận phản hồi; đánh giá kết quả; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của các sự kiện tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTG tiếp theo.

Vấn đề phối hợp với các bên có liên quan trong việc tuyên truyền chính sách BHTG như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; chính quyền địa phương; các tổ chức tham gia BHTG; công chúng và các bên có liên quan khác cần được tăng cường. Đặc biệt, đối với nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, cần tuyên truyền tới nhóm công chúng “hạt nhân” như già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, phối hợp với các bên có liên quan như Bộ đội Biên phòng, Công an, trường học tại các địa phương để lồng ghép tuyên truyền tại các khu vực vùng biên giới, khu vực khó tiếp cận về mặt địa lý.  

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tuyên truyền tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cần nâng cao năng lực truyền thông chính sách cho cán bộ BHTG Việt Nam. Cụ thể, về nhân lực, bổ sung đội ngũ nhân sự phù hợp với quy mô và yêu cầu công việc, đặc biệt là nhân sự có chuyên môn cao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng báo chí, truyền thông, kinh nghiệm truyền thông về chính sách, xử lý thông tin cho đội ngũ cán bộ truyền thông.

Kiều Phi