Yên Bái: Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 21.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Chủ trì buổi họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành và các nhà báo, phóng viên của cơ quan báo chí địa phương, Trung ương.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin khái quát tình hình, kết quả Đại hội cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và định hướng cơ bản nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc yêu cầu, nội dung các văn kiện trình Đại hội, nhất là việc xây dựng Báo cáo chính trị bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, phát huy cao độ dân chủ rộng rãi, cầu thị, lắng nghe, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo, tham gia đóng góp đối với dự thảo văn kiện, nhằm tập hợp trí tuệ của đông đảo các thành phần, đối tượng tham gia đóng góp để hoàn thiện dự thảo văn kiện. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, trung thực, dân chủ, nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, thể hiện tinh thần chiến đấu cao.

Đối với công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, giới thiệu, thẩm định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện. Đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn làm rõ một số câu hỏi của các nhà báo

Cũng tại buổi họp báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trả lời, làm rõ thêm những những nội dung liên quan đến chủ đề của Đại hội; điểm mới của Báo cáo Chính trị; công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và định hướng lớn, chỉ tiêu cụ thể của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Toàn cảnh buổi họp báo

+ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày (22- 24.9); phiên trù bị Đại hội từ 14h00’ đến 16h30 ngày 22.9, phiên chính thức từ 7h30’ ngày 23.9 đến 16h00 ngày 24.9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 387 đại biểu, trong đó, có 62 đại biểu khách mời và 325 đại biểu triệu tập từ Đại hội cấp trên cơ sở.

Yên Bái cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU