Yên Bái: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập hai đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Hoàng Thị Thanh Bình (thứ hai bên trái) giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 69 tại huyện Trấn Yên

Qua giám sát cho thấy, ngay sau khi nghị quyết và quy định hướng dẫn được ban hành, các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cơ chế, chính sách hỗ trợ đến các đối tượng thụ hưởng là: doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình để đăng ký tham gia. Bước đầu, các địa phương đã triển khai, tuyên truyền nghị quyết, tổ chức đăng ký thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương đã cơ bản công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn do quy trình thực hiện phải chặt chẽ, tuân thủ nhiều quy định, hướng dẫn; trong khi đó, khả năng tiếp cận, phân tích, hiểu về quy định chuyên môn của người dân, chủ thể dự án còn nhiều hạn chế… Đoàn giám sát đã tiếp thu và trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được tiếp cận chính sách; đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân thanh toán, công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ, nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp; đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung không phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Cát Thành