Yên Bái giám sát thực hiện xây dựng chuẩn văn hoá 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Chương trình giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thanh Bình làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hoá tại huyện Trấn Yên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo huyện Trấn Yên cho biết: Xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, cốt lõi của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ khi phát động đến nay số lượng và chất lượng gia đình đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào huyện đã chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình, thôn bản văn hóa thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chuẩn để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như tác động tích cực của phong trào đối với xã hội. Đặc biệt, nhiều thôn bản có cách làm sáng tạo nhằm chung tay nâng cao chất lượng phong trào gia đình văn hóa như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" ‘5 không, 3 sạch"; Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc"; Hội cựu chiến binh hình thành phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu"; Hội Người cao tuổi thực hiện "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo"… Các Phong trào đã khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người, mọi gia đình ngày càng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và nếp sống văn hoá gia đình, thôn bản... Tuy nhiên, phong trào xây dựng gia đình văn hóa của huyện, nhất là một số xã đặc biệt khó khăn, thôn bản vùng sâu, vùng xa vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa được thường xuyên, sâu rộng, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho cuộc vận động còn rất hạn chế, hầu hết ở cơ sở không có nguồn chi cho phong trào nên việc động viên khen thưởng còn chưa kịp thời, thường xuyên; cán bộ cơ sở lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa tập trung cao cho cuộc vận động.

Qua giám sát, hầu hết các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiếp tục duy trì theo hướng phát triển và gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo được chuyển biến tích cực.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thanh Bình và Đoàn giám sát tại huyện Trấn Yên

Thay mặt đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát Hoàng Thanh Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng làng, bản, tổ dân phố, gia đình văn hoá trên địa bàn huyện Trấn Yên. Phó Chủ tịch Hoàng Thanh Bình đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng xây dựng gia đình, thôn bản văn hóa, coi đây là một trong những động lực quan trọng quyết định thành công sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

NHẬT ANH