Quy định rõ hơn sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số

- Thứ Năm, 03/11/2022, 11:29 - Chia sẻ

Cho rằng việc xây dựng và ban hành Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) trong thời điểm này là rất cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Giao dịch điện tử năm 2005… Nhiều đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị phải quy định rõ hơn về sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số liên quan đến quy trình và cách thức xử lý trong các trường hợp thông tin bất hợp pháp hoặc trường hợp vi phạm.

ĐBQH NGUYỄN VÂN CHI:
Cần quy định trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin

Bày tỏ tán thành với sự cần thiết việc việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; góp phần ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên không gian mạng… ĐBQH Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng: Việc điều chỉnh Luật Giao dịch điện tử là phù hợp do Luật hiện hành được ban hành từ năm 2005, và đến nay đã 17 năm, tất cả các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã thay đổi rất khác.

Quy định rõ hơn sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số -0
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi (Nghệ An) phát biểu

Tuy nhiên, tham gia góp ý kiến vào Luật, đại biểu Nguyễn Vân Chi bày tỏ lo ngại những quy định trong dự án luật về chữ ký số, chứng nhận số khác thực hiện trên nền tảng điện tử; do đây là những lĩnh vực tương đối nhạy cảm và phức tạp, dù khoa học công nghệ đã có bước phát triển hơn.

Trên cơ sở phân tích các khía cạnh liên quan, đặc biệt là tính khả thi khi áp dụng, ĐBQH Nguyễn Vân Chi cho rằng: không nhất thiết phải vội vàng đưa những vấn đề này vào nội dung sửa đổi Luật Giao dịch điện tử lần này, mà có thể căn cứ thực tế sau này để điều chỉnh cho phù hợp.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, đại biểu Nguyễn Vân Chi nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa vào luật quy định các nội dung liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, căn cứ vào dự thảo luật, đại biểu cũng đề nghị cần phải quy định rõ hơn về sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số liên quan đến quy trình và cách thức phối hợp xử lý trong các trường hợp mà thông tin bất hợp pháp hoặc có những trường hợp vi phạm.

ĐBQH ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG:
Chưa làm rõ được trách nhiệm của nền tảng số xuyên quốc gia

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), ĐBQH Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục bày tỏ tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật trong bối cảnh công nghệ số đã và đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy nhiên, liên quan đến trách nhiệm chủ quản hệ thống thông tin, trong đó đối với các nền tảng lớn nhất là: Facebook, Google, TikTok, dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Đặng Xuân Phương nhận định, dự thảo Luật chưa áp dụng được cơ chế kiểm soát…

Quy định rõ hơn sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số -0
Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương (Nghệ An) phát biểu

Theo đại biểu Đặng Xuân Phương, dự thảo Luật mới đưa ra thêm một vài biện pháp công bố công khai nguyên tắc chung và các thông số hoặc tiêu chí sử dụng để đưa ra khuyến nghị hiển thị nội dung quảng cáo hay là bố trí, thông báo nhân viên chuyên trách độc lập giám sát việc tuân thủ trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, tức là chỉ công bố thông báo và bố trí nhân viên chuyên trách kiểm soát… “Như vậy vẫn chưa làm rõ được trách nhiệm của nền tảng số xuyên quốc gia này; cũng như chưa có cơ chế quản lý hữu hiệu”, đại biểu Đặng Xuân Phương cho biết.

“Chúng ta chưa có những biện pháp kỹ thuật cũng như cả hành lang pháp lý mà đáng lẽ ra trong dự thảo Luật này phải giải quyết được những nguyên tắc về việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thế nào để có thể quản lý được với những nền tảng số xuyên quốc gia. Như vậy tạo ra bất cập, đối xử không bình đẳng giữa các nền tảng số xuyên quốc gia và của Việt Nam”, đại biểu Đặng Xuân Phương nói thêm.

Diệp Anh