ĐBQH Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên): Cần giải pháp hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 28/10/2022, 13:01 - Chia sẻ

Tham gia thảo luận tại hội trường sáng nay, 28.10 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đại biểu Đoàn Thị Hảo cho rằng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nước từng đạt 91% dân số cuối 2021, nhưng giảm đột ngột còn 87,42% thời điểm 30.9.2022 là một sự bất thường... Đại biểu đề nghị cần phân tích kỹ các nguyên nhân để phục hồi tỷ lệ kỳ vọng, đồng thời đảm bảo sự phát triển cân bằng giữa các khu vực trong cả nước....

ĐBQH Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên): Cần chính sách mới cho bảo hiểm y tế -0

Theo đại biểu, số người tham gia bảo hiểm y tế, thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng, đã giảm mạnh (giảm 4,9 triệu người, so với năm 2020). Trong đó, phần lớn giảm ở nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định 861 của Chính phủ. Theo đó, khoảng 3,1 triệu người đã không còn được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do thoát khỏi huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, và người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trong số này có khoảng 2,1 triệu người là đồng bào vùng dân tộc thiểu số… Đây là vấn đề rất khó khăn. Điều đó cho thấy, công tác phát triển đối tượng, tham gia bảo hiểm y tế, tuy đã đạt được nhiều thành quả nhưng chưa đồng đều; chưa hướng được đến những đối tượng mà Nhà nước cần phải quan tâm, chăm lo, xã hội cần đùm bọc, sẻ chia- đại biểu Hảo nói. 

Đối với công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiện tỷ lệ chi ở các tuyến vẫn tiếp tục mất cân đối. Theo đại biểu Đoàn Thị Hảo, ở tuyến tỉnh và tuyến trung ương, kinh phí này chiếm tới 67,9% trong khi số lượt khám chữa bệnh chỉ chiếm khoảng 23,8%. Ngược lại, ở tuyến huyện và tuyến xã, kinh phí này chiếm khoảng 32% nhưng số lượt khám chữa bệnh, chiếm tới hơn 76%.

Đại biểu cho rằng, một số vướng mắc trong tạm ứng, thanh quyết toán đã tồn tại nhiều năm. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp giải quyết nhưng vẫn còn 5.323 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay chưa được thanh quyết toán. Bên cạnh đó, theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, tỷ lệ chi tiền túi của người dân, trên tổng chi thường xuyên cho y tế còn cao, là 45% - tỷ lệ này cao hơn nhiều, so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là 20%. Điều này cũng phản ánh một thực tế là Quỹ bảo hiểm y tế chưa bao phủ được nhu cầu, và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân, đại biểu Hảo thông tin thêm.

Qua tiếp xúc cử tri và qua giám sát của Ủy ban Xã hội, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, xác định những vướng mắc, bất cập; kịp thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hiểm y tế, để thống nhất thực hiện trong cả nước; thực hiện thanh quyết toán dứt điểm, số tiền phát sinh trước năm 2021 là: 5.323 tỷ đồng.

Cùng với đó, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo, của Thủ tướng Chính phủ là giao Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ.. đề xuất giải pháp cụ thể, sớm giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách tại các địa phương, nay không còn là các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị, trước mắt, cần có giải pháp hỗ trợ, đóng bảo hiểm y tế cho 3,1 triệu người, trong đó, đặc biệt quan tâm đến 2,1 triệu người là đồng bào vùng dân tộc thiểu số ngay trong năm 2023 đang tới gần.

Lê Tùng (ghi)
#