Nhịp cầu

Đôn đốc giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri

- 08:31, 15/06/2021
Tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tọa đã yêu cầu UBND tỉnh rà soát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thi công công trình đường Nguyễn Trãi nối dài và các công trình hạ lưu rạch Bầu Hạ. Quá trình triển khai thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị UBND tỉnh sớm xử lý dứt điểm, bảo đảm cuộc sống của người dân.

Trong văn bản trả lời mới đây, UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Về tình hình ngập úng, kết quả đo đạc cao độ tại khu vực bị ngập úng, xác định nguyên nhân ruộng ngập úng, không sản xuất được, kết quả thực hiện việc hỗ trợ và kiến nghị của UBND thành phố Tuy Hòa, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã được Hội đồng 2120 (Hội đồng giúp UBND tỉnh xác định nguyên nhân, đơn vị gây ra ngập úng dẫn đến tình trạng ruộng không sản xuất được, thành lập theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 21.12.2020) báo cáo tổng hợp. Trong đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND thành phố Tuy Hòa đã tạm ứng, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có ruộng bị ngập úng, không sản xuất được với số tiền 2.866.472.000 đồng.

Để tiếp tục giải quyết tình trạng ruộng ngập úng không sản xuất được tại các phường 5, 8, 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, ngày 19.5.2021, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Tuy Hòa khẩn trương chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND các xã, phường liên quan tổ chức ngay việc nạo vét dòng kênh, cống, rãnh thoát nước; khơi thông toàn bộ dòng chảy kênh mương rạch Bầu Hạ và thường xuyên thực hiện hàng năm để bảo đảm việc tiêu, thoát nước tại lưu vực rạch Bầu Hạ; bảo đảm người dân sản xuất bình thường. Công tác phối hợp, vận hành các cửa xả, điều chỉnh mực nước của hồ điều hòa Hồ Sơn phải được thực hiện đúng quy định, đặc biệt là vào mùa mưa.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án tại khu vực phía Bắc đường Trần Phú (trong đó có phần diện tích đất ruộng bị ngập úng không sản xuất được); kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ứng từ Quỹ phát triển đất theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc với các đơn vị thi công làm rõ trách nhiệm thực hiện đào rãnh thoát nước, các giải pháp đồng bộ khác để xử lý việc ngập úng, không để ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu đề xuất của Hội đồng 2120 về sử dụng kinh phí dự phòng các dự án hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh, dự án đường Nguyễn Trãi nối dài để hỗ trợ ruộng ngập úng, không sản xuất được; tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đông đảo cử tri trên địa bàn mong muốn các đại biểu  và cơ quan dân cử tiếp tục giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình.

TUY AN