Nhịp cầu

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

- 06:24, 03/08/2021
Sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX (ngày 13.1.2021), cử tri huyện Phước Sơn kiến nghị việc xem xét, giải quyết tình trạng một số công ty khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn xã Phước Thành khai thác trên rừng đầu nguồn gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X mới đây, báo cáo trả lời kiến nghị cử tri về nội dung này, UBND tỉnh cho biết, trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn có 3 dự án khai thác và chế biến vàng gốc; đó là: Dự án tại Bãi Muối, thôn 1 của Công ty TNHH Phước Minh (đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 17.10.2017 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 31.1.2018); Dự án tại G18 của Công ty TNHH Hậu Trường Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM tại Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 25.11.2019 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 1636/GP-UBND ngày 16.6.2020); Dự án tại thôn 1 của Công ty TNHH Nghĩa Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 11.9.2020 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy 14 phép số 45/GP-UBND ngày 7.1.2021).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra việc chấp hành về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Phước Minh vào năm 2019. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này, tổng cộng mức tiền phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là 358.727.000 đồng (công ty đã nộp tiền phạt theo quyết định của UBND tỉnh). Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 286 ngày 24.2.2021 hướng dẫn và yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão lũ gây ra và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Đối với 2 dự án của Công ty TNHH Hậu Trường Sơn và Công ty TNHH Nghĩa Sơn mới được UBND tỉnh cấp phép. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật…

Người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, để quản lý tốt việc khai thác khoáng sản đầu nguồn trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt các dự án đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác; đồng thời, tổ chức truy quét tốt các hoạt động khai thác trái phép và xử lý nghiêm theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thực tế, việc khai thác khoáng sản trên rừng đầu nguồn nếu không được quản lý chặt sẽ gây những hệ lụy rất lớn đến môi trường và đời sống của người dân. Vì vậy, đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Phước Sơn, nhất là xã Phước Thành mong muốn các cấp chính quyền và ngành chức năng Quảng Nam siết chặt hơn nữa công tác quản lý để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản trên địa bàn.

ĐẶNG HỮU