Nhịp cầu

Nâng cao giá trị nông sản

- 08:35, 13/06/2021
Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 19.000ha cây xoài, hơn 11.000ha cây mận và một số nông sản khác đang vào vụ thu hoạch. để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt với các đơn vị trực thuộc bộ Công thương, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết nối tiêu thụ và xuất khẩu. đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước. Hỗ trợ, đưa hàng hóa nông sản của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá và giao dịch tiêu thụ; thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình các cửa khẩu để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản... đến hết ngày 10.6, toàn tỉnh đã tiêu thụ trên 21.400 tấn xoài (xuất khẩu gần 4.591 tấn) và gần 53.500 tấn mận, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước gần 1,2 triệu USD...

Tại cuộc họp của ban Chỉ đạo tỉnh về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh (ban Chỉ đạo 598) nghe báo cáo tiến độ tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản; bàn giải pháp xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh ứng phó với tác động của dịch Covid-19 vừa được tổ chức, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn trong việc triển khai tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. đồng thời, đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư kho lạnh và cơ sở sấy nông sản vào Nghị quyết số 128/2020/NQ- HĐND ngày 9.3.2020 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đánh giá cao nỗ lực của các ngành thành viên ban Chỉ đạo 598 tỉnh, các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp trong triển khai các giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 598 Nguyễn Thành Công yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông; phấn đấu tiêu thụ hết sản phẩm quả cho nông dân. Cùng với đó, tập trung hướng dẫn người dân nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản; rà soát diện tích cây trồng, có định hướng giúp địa phương xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản theo thời vụ... đối với các ý kiến bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư kho lạnh và cơ sở sấy nông sản vào Nghị quyết số 128/2020/NQ- HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện trình kỳ họp HđND tỉnh Sơn La sắp tới.

Có thể thấy, việc bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư kho lạnh và cơ sở sấy nông sản vào Nghị quyết số 128/2020/NQ- HĐND ngày 9.3.2020 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh là một giải pháp cần thiết và cấp bách không chỉ hỗ trợ tiêu thụ mà còn giúp nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, đông đảo cử tri là các hộ nông dân trên địa bàn mong muốn chính sách này sớm được bổ sung để thu hút các nhà đầu tư, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn.

PV