Nhịp cầu

Lý giải chưa thuyết phục

- 06:08, 18/08/2021
Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp thường kỳ giữa năm đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Định Khóa XIII, bên cạnh dành sự quan tâm đặc biệt đến các giải pháp bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch, đồng thời lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đã đề ra, các đại biểu HĐND tỉnh cũng rất quan tâm đến vấn đề môi trường khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Cụ thể, đó là việc trong 21 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, có tới 6 dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dẫn thực tế đáng quan ngại này, đại biểu băn khoăn 6 dự án này có đủ điều kiện trình tại kỳ họp đang diễn ra? Đại biểu cũng băn khoăn, đối với một số dự án đã hết hạn và đang xin gia hạn, có cần làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không, và nếu đã được thông qua thì trong bao lâu dự án sẽ có đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Trước những băn khoăn của đại biểu, đại diện UBND tỉnh cho biết: Việc chuyển mục đích rừng mà chưa đánh giá tác động môi trường chủ yếu liên quan đến các mỏ đất. Hiện nay, quá trình thủ tục xin cấp mỏ khoảng 1 năm, mà việc triển khai dự án lại có thời gian cụ thể. Do đó, để bảo đảm tiến độ, hiện tỉnh đã giao cho các chủ đầu tư là UBND các địa phương, chủ dự án đánh giá, thăm dò giải phóng mặt bằng, tham vấn ý kiến cộng đồng. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Sở dĩ có tình trạng một số dự án chưa đầy đủ yêu cầu nhưng vẫn đưa vào trình tại kỳ họp này, theo UBND tỉnh là bởi một năm chỉ có 2 kỳ họp HĐND, nếu chờ thì lại chậm tiến độ dự án. Hơn nữa, có những dự án xin gia hạn bởi vì chưa khai thác hết, đủ trữ lượng nhưng đã hết hạn.

Những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao và cấp bách hơn trong việc tăng cường bảo vệ tài nguyên - môi trường để bảo đảm sự phát triển bền vững, từ phạm vi quốc tế, quốc gia đến từng địa phương, đơn vị. Trước yêu cầu đó, lý giải của UBND tỉnh về tình trạng một số dự án chưa đầy đủ yêu cầu (chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường) nhưng vẫn được đưa vào trình tại kỳ họp bởi một năm chỉ có 2 kỳ họp HĐND, nếu chờ thì lại chậm tiến độ dự án hoàn toàn chưa thuyết phục.

Bởi, theo quy định, ngoài 2 kỳ họp thường kỳ trong năm, HĐND tỉnh có thể tổ chức nhiều kỳ họp không thường kỳ để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường kỳ. Ngay trước Kỳ họp thứ 3 này, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề. Và càng không thể vì lý do sợ chậm tiến độ dự án mà không quan tâm thỏa đáng đến việc đánh giá tác động môi trường. Điều này cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm cao hơn trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND, nhất là những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường để bảo đảm sự phát triển bền vững của địa phương.

SONG NGUYÊN