Không đá “quả bóng" trách nhiệm

Việc phương tiện giao thông dừng đỗ trái phép trước cổng các bệnh viện không chỉ gây mất trật tự, mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh. Tình trạng này đang trở thành vấn đề nan giải của Hà Nội. Do vậy, để bảo đảm an toàn cho người dân, cần sớm có các giải pháp để khắc phục, không thể cứ mãi đá "quả bóng" trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Video New - Ý kiến cử tri