Đẩy mạnh phát triển thủy sản bền vững

Để phát triển thủy sản bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng dự thảo Chương trình phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, với tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025 là 750 tỷ đồng. Mục tiêu là khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững toàn diện các lĩnh vực sản xuất khai thác, nuôi trồng, chế biến và xây dựng kế cấu hạ tầng nghề cá theo hướng bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa mạnh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng trên vùng biển và hải đảo.

Để những kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết

Ngăn chặn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu

Kiểm soát chặt để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng

Bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân trong giải phóng mặt bằng

Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), huyện Lục Nam, Bắc Giang đã xác định việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đúng kế hoạch là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu. Bằng những nỗ lực, trong những năm qua, huyện Lục Nam đã thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cần biện pháp vận động hữu hiệu giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Trong năm 2020, mặc dù kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn nhưng việc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã giúp cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn được ổn định, người dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và yên tâm phát triển sản xuất. Nhìn chung, các chính sách dân tộc trên địa bàn được triển khai đồng bộ, là nguồn lực lớn giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Cần giải pháp ngăn ngừa tội phạm trong thanh niên, thiếu niên

Cần cách tiếp cận mới về giảm nghèo

5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, Lào Cai giảm được trên 5% hộ nghèo trên toàn tỉnh. Hiệu quả đầu tư các công trình được nâng cao, các mô hình giảm nghèo được nhân rộng đã tác động không nhỏ đến công tác giảm nghèo của các xã, thôn đặc biệt khó trên địa bàn.

Kiên quyết thu hồi, xử lý dự án chậm triển khai vì lý do chủ quan

Trước Kỳ họp thứ 24 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh Long An Khóa IX, cử tri huyện Cần Giuộc phản ánh nhiều dự án trên địa bàn huyện chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, một số dự án chưa công khai, minh bạch thông tin về lộ trình triển khai cụ thể theo quy định. Cử tri kiến nghị tỉnh rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, công khai tiến độ của từng giai đoạn của dự án.

Bảo đảm các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất

Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi khỏi khu dân cư

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh Lào Cai có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng thu nhập cho người chăn nuôi, trong đó có cả các chủ cơ sở chăn nuôi tại các khu vực cấm chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi.

Thời tiết - Ý kiến cử tri

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,3°С
TP. Hồ Chí Minh
33,1°С
TP. Hạ Long
27,9°С
Nha Trang
30°С
Vũng Tàu
28,8°С