Tăng cường giám sát về công tác bảo vệ môi trường

Trước Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiều cử tri kiến nghị việc tăng cường quản lý về môi trường, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Giám sát việc khắc phục ngập lụt

Duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả

Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai hàng năm cho thấy, việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017 - 2020 đã được các cấp, các ngành thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không để giải ngân chậm

Vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết?

Trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong báo cáo kết quả thực hiện mới đây, mặc dù nhiều nội dung UBND tỉnh đưa vào mục đã giải quyết xong, nhưng xem xét kỹ một số nội dung vẫn đang và sẽ thực hiện. Vì vậy, đông đảo cử tri trên địa bàn đặt câu hỏi vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết và kiến nghị những nội dung này cần tiếp tục quan tâm, đôn đốc và sớm được khắc phục .

Liên kết thị trường, bao tiêu sản phẩm cho các hộ tham gia

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn hiện có 421ha diện tích nuôi cá (trong đó có 341ha ao nuôi cá, 80ha ruộng thả cá). Với điều kiện tự nhiên có nhiều suối, khe, nguồn nước sạch, là tiềm năng, lợi thế để huyện phát triển thủy sản nước ngọt. Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn, UBND các xã, thị trấn đã có một số chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển cá rô phi, cá diêu hồng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước, người chăn nuôi bắt đầu có ý thức đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, xuất hiện một số mô hình nuôi thả theo hình thức bán thâm canh, thâm canh, số lượng và chất lượng sản phẩm thủy sản được nâng cao.

Rà soát để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa nước

Qua khảo sát thực tế của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang mới đây về kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ (một số công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước tập trung tại các xã Ngọc Linh, Bạch Ngọc, Trung Thành, Đạo Đức, Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; các xã Tùng Vài, Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám, Quản Bạ, huyện Quản Bạ) cho thấy: Các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước cơ bản phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng các công trình đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, các xã đều thành lập tổ quản lý.

Sớm rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt

Theo báo cáo, tổng số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 là 122 công trình, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 449 tỷ đồng, vốn đã bố trí đạt 76%. Trong đó, tổng số dự án do các ngành tỉnh làm chủ đầu tư là 52 công trình; huyện làm chủ đầu tư là 70 công trình. 121 công trình hồ chứa nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng tại 4 huyện núi đá phía Bắc (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ) với tổng dung tích 551,8 nghìn m3 nước, cấp nước cho hơn 92.500 người. Đến nay, có 117 công trình hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 công trình hồ dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020, vốn đã bố trí đạt 99,3%.

Đánh giá hiệu quả thực chất Chương trình giảm nghèo bền vững

Bảo đảm chi trả kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Thổ và qua giám sát thực tế tại một số xã của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện chính sách, pháp luật trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đến từng thôn, bản. Quy trình thực hiện bảo đảm đúng quy định. Hệ thống văn bản triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời; hồ sơ cơ bản được quản lý chặt chẽ, lưu trữ khoa học; cán bộ làm nhiệm vụ một số xã có tinh thần trách nhiệm cao.

Thời tiết - Ý kiến cử tri

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19,9°С
TP. Hồ Chí Minh
32°С
TP. Hạ Long
20,5°С
Nha Trang
26,7°С
Vũng Tàu
25,9°С