Diễn đàn hỏi đáp

3 Câu hỏi tìm thấy
Người gửi: Lan Anh | Thời gian gửi: 17/02/2020 09:56
Trả lời: (1) | Lần xem: (0)
Nội dung
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì?Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là gì?
Người gửi: Nguyễn Mai Phượng | Thời gian gửi: 17/02/2020 09:56
Trả lời: (1) | Lần xem: (1)
Nội dung
Pháp luật nước ta quy định như thế nào về vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân?
Người gửi: Nguyễn Minh Trang | Thời gian gửi: 17/02/2020 09:44
Trả lời: (1) | Lần xem: (4)
Nội dung
Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021diễn ra vào thời gian nào? Có ý nghĩa và tầm quan trọng ra sao?